Uittreksels en verklaringen

Verklaring omtrent gedrag >

verklaring omtrent het gedrag

Als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs, hebt u een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig.

Uittreksel burgerlijke stand >

Uittreksel burgerlijke stand

Schriftelijk bewijs van geboorte, geregistreerd partnerschap, huwelijk, echtscheiding en overlijden. 

Uittreksel basisregistratie personen (BRP) >

Basisregistratie personen

Officiële verklaring dat u staat ingeschreven in de gemeente Raalte. 

Geheimhouding persoonsgegevens >

Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. 

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita >

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.