Uitgifteprocedure 32 bouwkavels

In deze uitgifteronde geeft de gemeente 32 kavels in particulier opdrachtgeverschap uit. U ontwerpt en bouwt zelf uw woning met uw eigen gekozen architect en aannemer. Voor de twee-onder-één-kap kavels geldt dat u dat samen met uw medebouwer doet.

Informatie(avond)

Op maandag 20 mei 2019 om 19.30 uur vindt er in het Hoftheater een informatieavond plaats. Tijdens de informatieavond wordt het plan Salland II toegelicht. U krijgt informatie over de bouwmogelijkheden en de uitgifteprocedure. Tevens is er deze avond extra aandacht voor duurzaam bouwen. Er zijn diverse adviseurs aanwezig die belangstellenden graag informeren over aardgasloos en energiezuinig bouwen.

Inschrijving voor de kavels

Als u belangstelling heeft voor een kavel in plan Salland II, vult u dan het inschrijfformulier in. U kunt aangeven of u voor een vrijstaande kavel belangstelling heeft of voor een twee-onder-één kap kavel. Mocht u voor beide types interesse hebben, dan kunt u dit ook aangeven. Inschrijven kan tot en met 12 juni 2019. Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen deelnemen aan de uitgifte. Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend.

Kaveltoewijzing (met loting)

Na de inschrijvingsperiode worden de inschrijfformulieren gecontroleerd. De kaveltoewijzing staat gepland op maandag 17 juni 2019 om 19.30 uur in het Hoftheater in Raalte. De loting is openbaar en vindt plaats door een vertegenwoordiger van de gemeente (voor meer informatie over de loting, zie de lotingsprocedure). Kavels die na de kaveltoewijzing beschikbaar zijn, worden te koop aangeboden op de vrije markt. Dan geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Medebouwer

Als u een tweekapper wilt bouwen heeft u (een) medebouwer(s) nodig. Als zich geen particuliere medebouwer meldt, dan gaat de gemeente in overleg met u op zoek naar een oplossing.

Reservelijst

Is uw gewenste kavel niet meer beschikbaar, dan kunt u zich laten plaatsen op de reservelijst. De rangorde van plaatsing op de reservelijst wordt bepaald door die van de trekking waarbij u werd uitgeloot. Als een kavel terug wordt gegeven, dan gaat deze automatisch naar de kandidaten op de reservelijst.
De eerste ingeschrevene op de reservelijst krijgt de kavel aangeboden.

Reserveren van een kavel

Na de toewijzing van de kavel ontvangt u een optie van vier maanden op de kavel. Hiervoor tekent u een reserveringsovereenkomst en betaalt u € 500. Deze kosten worden bij het overgaan tot koop van de kavel verrekend. Indien u niet besluit tot aankoop worden de kosten van de reserverings-overeenkomst niet aan u geretourneerd. In de optieperiode kunt u zich intensiever gaan oriënteren op de volgende zaken:

  • Financiering van de kavel en de te bouwen woning
  • Het “programma van eisen” voor uw woning
  • Het woningontwerp (eventueel in overleg met uw toekomstige buren)

Definitieve keuze

  • Besluit u na deze periode definitief tot aankoop van de kavel, dan wordt de koopovereenkomst opgemaakt. Na ondertekening van deze koopovereenkomst en het gereedkomen van de financiering gaat u naar de notaris van uw keuze.
  • Mocht u na de optieperiode alsnog afzien van aankoop, dan wordt niet overgegaan tot terugbetaling van de reserveringskosten.

Verdere uitwerking

Verdere uitwerking woningontwerp

U gaat (eventueel samen met uw medebouwers) verder met het woningontwerp, de eventuele selectie van de architect en de aannemer en andere zaken die met de bouw van uw woning te maken hebben. Na een eerste schetsontwerp volgt het voorlopig ontwerp met daarin de plattegronden, detaillering, materiaalkeuze etc.

Aanvraag omgevingsvergunning

Uiteindelijk kunt u met het definitief ontwerp van uw woning de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente indienen. U ontvangt binnen de daarvoor gestelde tijd een reactie op deze aanvraag.

Kaveloverdracht

De formele overdracht en de betaling van de kavel vinden plaats bij de notaris. De keuze van een notaris bepaalt uzelf.

Alle onderdelen zoals onder ‘verdere uitwerking’ omschreven mogen overigens ook na de formele overdracht van de kavel plaatsvinden. Het staat u natuurlijk vrij om pas na dit moment met de voorbereiding van de omgevingsaanvraag, het selecteren van aannemers en zelfs het ontwerpproces te beginnen.

Start van de bouw van uw woning

Met de kavel in eigendom en het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan de bouw van uw droomwoning beginnen!