Uitgifteprocedure 17 kavels plan De Singel fase 2

De gemeente Raalte geeft 17 kavels in particulier opdrachtgeverschap uit. U ontwerpt en bouwt zelf uw woning met uw eigen gekozen architect en aannemer. Voor de kavels voor halfvrijstaande woningen geldt dat u dat samen met uw medebouwer doet.

Kavels te koop

Kavels die na de kaveltoewijzing nog beschikbaar zijn, worden te koop aangeboden op de vrije markt. Dan geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Reserveren van een kavel

Na de toewijzing van de kavel ontvangt u een optie van vier maanden op de kavel. Hiervoor tekent u een reserveringsovereenkomst en betaalt u € 500,-. Deze kosten worden bij het overgaan tot koop van de kavel verrekend. Indien u niet besluit tot aankoop, dan worden de kosten van de reserveringsovereenkomst niet aan u geretourneerd.

In de optieperiode kunt u zich intensiever gaan oriënteren op de volgende zaken:

  • Financiering van de kavel en de te bouwen woning
  • Het “programma van eisen” voor uw woning
  • Het woningontwerp (eventueel in overleg met uw toekomstige buren)

Definitieve keuze

  • Besluit u na de optieperiode definitief tot aankoop van de kavel, dan wordt de koopovereenkomst opgemaakt. Voor de halfvrijstaande woningen geldt het volgende: De koopovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend nadat uw bouwplan is goedgekeurd door de gemeente Raalte middels een omgevingsvergunning.
  • Mocht u na de optieperiode alsnog afzien van aankoop, dan wordt niet overgegaan tot terugbetaling van de reserveringskosten.

Verdere uitwerking

Verdere uitwerking woningontwerp

U gaat (eventueel samen met uw medebouwers) verder met het woningontwerp, de eventuele selectie van de architect en de aannemer en andere zaken die met de bouw van uw woning te maken hebben. Na een eerste schetsontwerp volgt het voorlopig ontwerp met daarin de plattegronden, detaillering, materiaalkeuze etc.

Aanvraag omgevingsvergunning

Uiteindelijk kunt u met het definitief ontwerp van uw woning de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente indienen. U ontvangt binnen de daarvoor gestelde tijd een reactie op deze aanvraag.

Kaveloverdracht

De formele overdracht en de betaling van de kavel vinden plaats bij de notaris. Hiervoor gaat u naar notaris mr. M.J.J. Procee-Geelhoed of notaris mr. M.M.M. Oors, Notariaat Salland te Raalte.

Start van de bouw van uw woning

Met de kavel in eigendom en het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan de bouw van uw droomwoning beginnen!