document iconToespraak herbenoeming 3 december 2020

Tijdens mijn nieuwjaarstoespraak in 2017 zong Eddie Vedder van Pearl Jam het lied van Bob Dylan: “The Times They Are a-changing”. En zo heb ik de afgelopen zes jaar ook ervaren. Veel veranderd, persoonlijk met verhuizing en nu bijna volwassen kinderen, verkiezingen, nieuwe collega’s, andere uitdagingen, een veranderende samenleving, en natuurlijk het Corona-virus. Het waren intensieve jaren, maar hele mooie jaren.

Tijdens mijn installatie sprak ik over mijn overgang van diplomaat naar burgemeester en te gaan van “Een kleine radar in een grote wereld naar een grote radar in een kleinere wereld” Maar ook met dezelfde ambitie om het verschil te maken. Ben blij dat dit samen is behoorlijk gelukt en in de tussentijd heb ik enorm veel geleerd.

De verhouding tussen inwoner en gemeente is echt veranderd, ook tussen ondernemer en gemeente. Veel tevredenheid bij onze inwoners over hun omgeving, maar ook het lokale bestuur. Gemeenschap en gemeente doen echt heel veel samen met elkaar, ongekend. En ook dat geldt nu voor ondernemers. Met prachtige prijzen en een Koninklijk bezoek als pareltjes, vandaag een jaar geleden. En deze verbinding helpt ons uitermate in deze ongekende Corona-crisis.

Ook beleidsmatig en qua uitvoering hele waardevolle stappen gezet op het sociale domein voor onze kwetsbare inwoners, met de omgevingsvisie, in ons buitengebied, in de energietransitie, onze dienstverlening.

Raalte staat ook steeds beter op de kaart in de regio, in het land. Heel belangrijk, want onze omgeving, onze regio, wordt steeds essentiëler voor onze eigen toekomst. Raalte is prachtig aangehaakt bij een veelvoud aan ontwikkelingen en stuurt actief mee. Ik durf wel te zeggen: “we punch above our weight”. Het nieuws over de N35 is hier echt een voorbeeld van. Het succes van velen. Vasthouden en uitbouwen.

De samenwerking in vierhoek: inwoners, gemeenteraad, college, en ambtelijke organisatie is enorm versterkt, verdiept en vernieuwd. De Raad gaat op pad, ambtenaren gaan naar buiten, inwoners komen nu graag naar ons.

En toch vergt dat samenspel aandacht. De omgeving om ons heen verandert snel: meer regio, meer druk op schaarse ruimte, meer beleidstaken, meer digitalisering, meer assertiviteit bij inwoners. Alle vier hoeken moeten mee in de verandering, want als een hoekpunt wegvalt stort het gebouw in.

Ik ben dan ook blij dat ik na aanleiding van mijn herbenoeming toekomstgerichte afspraken in het presidium hebben kunnen maken hierover.

Structurele borging van verworvenheden van gemeente Raalte van afgelopen jaren, o.a. participatie en bestuurlijke vernieuwing, communicatie met samenleving, transparantie en integriteit, een adequate gemeentelijke organisatie, prominente rol in regionale samenwerkingsverbanden als Regio Zwolle.

De verdere versterking van de positie van de gemeenteraad t.o.v. College van B&W en ambtelijke organisatie, o.a. politieke sturing, dominantere rol in beleidsprocessen, verdere verbinding met de samenleving en zichtbaarheid van de gemeenteraad, regie op de regionale samenwerking.

En uiteraard een goede voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Zelf heb ik de extra ambitie om als burgervader ook meer aandacht te vragen voor moeilijkere thema’s in onze gemeenschap: toenemende polarisatie, betrokkenheid van alle inwoners en verborgen armoede, tegengaan van discriminatie n.a.v. een motie van de Raad, stimuleren van diversiteit, alcohol- en drugsmisbruik, geweld tegen vrouwen en kinderen. Te zorgen dat onze gemeenschappen een fijne plek is voor iedereen zijn.

We moeten onze succes blijven vieren, en ambitieus blijven om het vervolgens nog beter te doen.  Met elkaar.

Veel dank aan de Commissaris van de Koning

Veel dank aan de gemeenteraad voor het vertrouwen

Veel dank aan het College voor de collegialiteit

Veel dank aan de ambtenaren voor de enorme inzet en loyaliteit

En tot slot, veel dank aan mijn kinderen voor hun ongepolijste feedback

En veel dank en liefs aan Saskia voor alle steun en liefde.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via