Toeristenbelasting

Beschrijving

U bent belastingplichtig voor de toeristenbelasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U biedt gelegenheid tot verblijf met overnachting. Het gaat hier om alle vormen van verblijf, zoals Airbnb, campings en kamerverhuur.
 • De mensen die bij u overnachten, staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Raalte. Over personen die in de BRP van de gemeente Raalte staan ingeschreven, bent u geen toeristenbelasting verschuldigd.
 • U ontvangt voor het overnachten een vergoeding. Dit hoeft niet altijd of uitsluitend een vergoeding in geld te zijn.

De toeristenbelasting mag u doorberekenen aan de personen die bij u komen overnachten.

Aanvragen

Bent u belastingplichtig, dan dient u dit te melden bij de gemeente Raalte. U kunt hiervoor een mail sturen naar belastingen@dowr.nl. Vermeldt in ieder geval uw naam, uw adresgegevens en de adresgegevens van de accommodatie.

Ook moet u aangifte toeristenbelasting doen. Hiervoor ontvangt u bij het begin van elk jaar een aangifteformulier. Op dit aangifteformulier geeft u het totaal aantal overnachtingen van voorgaand jaar door (de toeristenbelasting wordt achteraf geheven). Bij dit aangifteformulier voegt u een bewijsstuk, zoals:

 • Nachtverblijfregister (excelbestand);
 • een eigen registratiesysteem;
 • een accountantsverklaring;
 • gegevens uit de bedrijfsinformatie.

Bewijsstuk

Het bewijsstuk dat u bij uw aangifte voegt, maakt u anoniem. Per persoon hoeven alleen de volgende gegevens zichtbaar te zijn:

 • dag van aankomst;
 • dag van vertrek;
 • totaal aantal overnachtingen;
 • woonplaats (vanwege onderscheid inwoners en niet-inwoners).

Bepaalde gegevens, zoals namen, moet u wel intern registeren. Deze gegevens zijn van belang bij eventuele controles naar de juistheid van uw aangifte. Houdt u hier rekening mee.

Tot slot

Op het aangifteformulier staat vermeld waar u de ingevulde aangifte en het bewijsstuk naartoe dient te sturen. U ontvangt vervolgens automatisch een aanslag toeristenbelasting.

Kosten

De hoogte van de toeristenbelasting voor het jaar 2022 is € 0,95 per overnachting per persoon.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Contact

Hebt u vragen? Bel of mail ons. Wij helpen u graag.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via