Toeristenbelasting

Beschrijving

Je bent belastingplichtig voor de toeristenbelasting als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je biedt gelegenheid tot verblijf met overnachting. Het gaat hier om alle vormen van verblijf, zoals Airbnb, campings en kamerverhuur.
 • De mensen die bij je overnachten, staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Raalte. Over personen die in de BRP van de gemeente Raalte staan ingeschreven, ben je geen toeristenbelasting verschuldigd.
 • Je ontvangt voor het overnachten een vergoeding. Dit hoeft niet altijd of uitsluitend een vergoeding in geld te zijn.

De toeristenbelasting mag je doorberekenen aan de personen die bij je komen overnachten.

Aanvragen

Ben je belastingplichtig, dan dien je dit te melden bij de gemeente Raalte. Je kunt hiervoor een mail sturen naar belastingen@dowr.nl. Vermeld in ieder geval je naam, adresgegevens en de adresgegevens van de accommodatie.

Ook moet je aangifte toeristenbelasting doen. Hiervoor ontvang je bij het begin van elk jaar een aangifteformulier. Op dit aangifteformulier geef je het totaal aantal overnachtingen van voorgaand jaar door (de toeristenbelasting wordt achteraf geheven). Bij dit aangifteformulier voeg je een bewijsstuk, zoals:

 • Nachtverblijfregister (excelbestand);
 • een eigen registratiesysteem;
 • een accountantsverklaring;
 • gegevens uit de bedrijfsinformatie.

Bewijsstuk

Het bewijsstuk dat je bij de aangifte voegt, maak je anoniem. Per persoon hoeven alleen de volgende gegevens zichtbaar te zijn:

 • dag van aankomst;
 • dag van vertrek;
 • totaal aantal overnachtingen;
 • woonplaats (vanwege onderscheid inwoners en niet-inwoners).

Bepaalde gegevens, zoals namen, moet je wel intern registeren. Deze gegevens zijn van belang bij eventuele controles naar de juistheid van de aangifte. Houd hier rekening mee.

Tot slot

Op het aangifteformulier staat vermeld waar je de ingevulde aangifte en het bewijsstuk naartoe dient te sturen. Je ontvangt vervolgens automatisch een aanslag toeristenbelasting.

Kosten

De hoogte van de toeristenbelasting voor het jaar 2022 is € 0,95 per overnachting per persoon.

Bezwaar

Je kunt binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar maken. Je stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Contact

Heb je vragen? Bel of mail ons. Wij helpen je graag.