Toekomstige bewoners zijn zelf projectontwikkelaar in Lierderholthuis

In de gemeente Raalte zijn al verschillende projecten geweest waarbij een CPO-groep een stuk grond van de gemeente kocht om daar een aantal huizen te bouwen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en is een vorm van woningbouw waarbij een groep mensen een vereniging of stichting start om zelf woningen te ontwikkelen. Zo ook in Lierderholthuis, waar Koen Temmink binnenkort samen met 5 andere stellen start met de bouw van hun woningbouwplan. Samen met Debby Steevensz van Plaatselijk Belang Lierderholthuis vertelt hij over CPO, hun woningbouwplan en waarom dit zo belangrijk is voor het dorp.

In Lierderholthuis waren nog een aantal kavels vrij om op gebouwd te worden. Debby legt uit waarom ze voor CPO gekozen hebben: “Vorig jaar april hield de gemeente een enquête onder alle mensen die belangstelling toonden voor de kavels en anderen in het dorp. Wat was de behoefte? Rijwoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-één-kappers of juist vrijstaande woningen? In oktober vorig jaar vertelde de gemeente tijdens de algemene ledenvergadering van het Plaatselijk Belang over de kavels en de resultaten van de enquête. Toen gaven ze aan dat er ook de mogelijkheid was om een CPO-groep te starten. De toekomstige bewoners zijn dan zelf projectontwikkelaar. Gedurende het hele traject nemen zij, georganiseerd in een stichting of vereniging, de beslissingen. Ze kiezen een architect en een aannemer en werken samen met de gemeente, Plaatselijk Belang en andere partijen in het bouwproces.”

Terug naar Lierderholthuis

Koen heeft 25 jaar in Lierderholthuis gewoond en woon nu sinds 6 jaar in Heino. “Toch heb ik altijd de wens gehad weer terug te gaan. In februari organiseerde de gemeente samen met Plaatselijk Belang een informatiebijeenkomst over de kavels, wat CPO is en wat er kan en mag. Toen deze kans zich voordeed, waren we al gauw enthousiast. Er bleven uiteindelijk 6 stellen over die verder wilden als CPO-groep met deze kavels. Er was niet eens loting nodig. Al snel kwamen we met deze groep uit op twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kappers. In totaal dus zes woningen, waarvan wij graag de vrijstaande woning wilden.”

Debby: “Derk Jan Laanbroek is vervolgens gevraagd om de CPO-groep hierin te begeleiden. Er komt namelijk nog wel wat bij kijken. Je moet een vereniging oprichten, dingen regelen met de gemeente en met de notaris. De grond moet officieel aangekocht worden. Hij helpt hen hierbij.”

Leefbaarheid en binding met het dorp

Ook wethouder Alexander Kreule is blij dat deze CPO-groep de kans krijgt om hier te gaan bouwen: “Als gemeente vinden we het vooral belangrijk dat mensen die uit het dorp komen of er binding mee hebben een kans krijgen om daar te kunnen wonen. Want in deze woningmarkt zien we dat mensen overal en nergens vandaan komen. Er zijn soms honderden geïnteresseerden bij plannen voor kaveluitgifte. Door een lokale CPO-groep op te richten, krijg je een streepje voor. De andere mensen kunnen en mogen ook een CPO-groep oprichten, maar krijgen lastiger een groep mensen bij elkaar. Juist vanwege de leefbaarheid en binding met het dorp heeft het toegevoegde waarde.”

Vlees in de kuip

Koen: “Doordat we dit doen als CPO-groep is de kans op een kavel voor ons veel groter geworden, want je bent met een kleinere groep geïnteresseerden. Ook kun je veel zelf invullen: je maakt samen de plannen en ontwerpen. En je kent je buren al voordat je er gaat wonen. Omdat we samen gaan bouwen, kan het ook financieel voordeliger zijn. Het doet veel met de toekomst van ons dorp. Er komen nu zes jonge gezinnen in, die allemaal eerder in Lierderholthuis gewoond hebben. Je weet wat voor vlees je in de kuip haalt. Ook krijgen zij weer kinderen en blijft de school gevuld. Het zorgt voor reuring in het dorp. En het is belangrijk voor het verenigingsleven en vrijwilligerswerk.”