Toekomst kerkgebouwen

Kerkgebouwen worden steeds minder gebruikt voor de eredienst en komen daardoor leeg te staan. De gemeente Raalte vindt het belangrijk dat de gebouwen in stand worden gehouden en dat er een nieuwe invulling voor komt. Daarom is de subsidieregeling ‘Toekomst kerkgebouwen gemeente Raalte’ tot 31 december 2026 beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor een bijdrage in de kosten van bouwtechnische en haalbaarheidsonderzoeken. De subsidie bedraagt per onderzoek maximaal € 5.000,- incl. BTW.

Het aangevraagde project moet voldoen aan één of meerdere van de volgende doelstellingen:

  • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe invulling (herbestemming) anders dan de eredienst voor het kerkgebouw. De beoogde nieuwe invulling (herbestemming) van een kerkgebouw dat onderwerp is van het haalbaarheidsonderzoek moet bijdragen aan een zinvolle en duurzame toekomstige bestemming voor het gebouw dat volgens de kerkeigenaar realistisch, haalbaar en te verwezenlijken is, of
  • onderzoek door een deskundige, erkende instantie naar de bouwkundige staat van een kerkgebouw in relatie tot de gewenste andere invulling, gebruik of bestemming.

De subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden. Doe dit voor de start van het haalbaarheids- of bouwkundig onderzoek.

In totaal is er maximaal 25.000 euro beschikbaar voor de subsidie Toekomst kerkgebouwen. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Let bij het aanvragen van de subsidie op onderstaande punten:

  • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
  • Pak het IBAN nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
  • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.externe-link-icoon

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Jetty Looijenga (jetty.looijenga@raalte.nl / 0572 347 799).