Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Voor sommige ondernemers zijn de gevolgen van de coronacrisis 1 oktober nog niet voorbij. Daarom wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) verlengd tot 1 juli 2021. U kunt de Tozo 3 met ingang van 1 oktober aanvragen. De Tozo 2 kunt u tot 30 september hier aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor Tozo 2 gelden nu ook. Maar er is er ook iets veranderd:

In de Tozo 3 wordt een vermogenstoets ingevoerd. Dit houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. De geldmiddelen worden meegeteld van:

 • de zelfstandige zelf;
 • de partner van de zelfstandige;
 • de inwonende kinderen van de zelfstandige die jonger zijn dan 18 jaar; en
 • de onderneming, wanneer het een eenmanszaak is.

Van ondernemingen met andere rechtsvormen worden beschikbare geldmiddelen (zakelijk vermogen) niet meegeteld. De beschikbare geldmiddelen van het inwonende minderjarige kind tellen mee als het kind op het woonadres van de ondernemer is ingeschreven in de BRP.

Hoe lang duurt de verlenging?

De Tozo 2 loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Daarna kunt u een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 9 maanden, namelijk van 1 oktober 2020 en tot uiterlijk 1 juli 2021. Ontvangt u tot en met september 2020 een Tozo 2-uitkering? Dan kunt u de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 ontvangen. Wanneer u bijvoorbeeld voldoende inkomsten heeft, kunt u de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode.

Kan ik met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.
  U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat moet ik doen om de Tozo 2 of Tozo 3 aan te vragen?

 • U kunt de Tozo 2 via het online aanvraagformulier aanvragen. 
 • U kunt de Tozo 3 vanaf 1 oktober 2020 via het online aanvraagformulier aanvragen.
 • Omdat de voorwaarden veranderd zijn en uw situatie nu anders kan zijn, gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.
 • Heeft u eerder een Tozo 1 of Tozo 2 uitkering ontvangen en zit er minder dan 3 maanden tussen die uitkering en de periode waarvoor u Tozo 3 aanvraagt? Dan kunt u een verkort aanvraagformulier gebruiken. U hoeft dan niet al uw gegevens opnieuw in te vullen.
 • Vul het formulier volledig in en stuur het met de gevraagde bewijsstukken op.
 • Heeft u niet eerder een Tozo-uitkering ontvangen of is de Tozo uitkering drie maanden of langer geleden beëindigd? Dan moet u een volledige nieuwe aanvraag Tozo 3 indienen.

Ga voor meer informatie over de Tozo 2 en Tozo 3 naar de website van de Rijksoverheid.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u contact opnemen met Marleen Kuiphuis: marleen.kuiphuis@raalte.nl of 0572 - 34 74 54