Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers wordt met vier maanden verlengd tot eind september 2020. U kunt de regeling aanvragen in de gemeente waar u woonachtig bent. U kunt de Tozo 2 nu aanvragen

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
 • De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

Hoe lang duurt de verlenging?

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 1e periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden. Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo-uitkering met 1 maand (september).

Wat moet ik doen om de Tozo 2 aan te vragen?

 • U kunt de Tozo 2 via het online aanvraagformulier aanvragen. 
 • De Tozo 2 kan ingaan vanaf 1 juni 2020. Bij een verlenging van de Tozo 1 sluit de Tozo 2 aan op de datum waarop uw Tozo 1 afloopt.
 • U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezamenlijke inkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
 • U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 • U ondertekent het aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet uw partner een aparte verklaring ondertekenen en uploaden.  
 • U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door. U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt.
 • Legitimatiebewijs van uw partner uploaden.

Wat kunt u voor het invullen van de Tozo aanvraag alvast klaarzetten?

 • Legitimatiebewijs van u en uw partner
 • Kopie bankrekeningnummer/ kopie betaalpas (dit moet van een privérekening zijn)
 • Verklaring partner
 • Bewijsstukken inkomsten

Ga voor meer informatie over de Tozo 2 naar de website van de Rijksoverheid.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar: