Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De Tozo 4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Sinds 1 januari 2021 is een volgende fase binnen de Tozo gestart, waarin het kabinet zelfstandig ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering gaat helpen bij heroriëntatie op hun onderneming of de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hier leest u tips en initiatieven bij heroriëntatie op uw onderneming.

Hoe lang duurt de Tozo 4?

De verlenging van uw Tozo-uitkering (Tozo 4) kunt u aanvragen van 1 april 2021 en tot uiterlijk 1 juni 2021. U kunt de Tozo 4 met ingang van de eerste van de maand aanvragen. Per 1 mei kunt u ook met terugwerkende kracht over de voorgaande maand aanvragen. U kunt geen Tozo-uitkering meer aanvragen over de maanden vóór 1 april 2021.

Kan ik met terugwerkende kracht verlengen?

Vanaf 1 mei 2021 kunt u de Tozo-uitkering aanvragen over de voorliggende maand.

Wat moet ik doen om de Tozo 4 aan te vragen?

  • U kunt de Tozo 4 via het online formulier aanvragen.
  • Omdat de voorwaarden veranderd zijn en uw situatie nu anders kan zijn, gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.
  • Heeft u eerder een Tozo 3 uitkering ontvangen en zit er minder dan 3 maanden tussen die uitkering en de periode waarvoor u Tozo 4 aanvraagt? Dan kunt u een verkort aanvraagformulier gebruiken. U hoeft dan niet al uw gegevens opnieuw in te vullen.
  • Vul het formulier volledig in en stuur het met de gevraagde bewijsstukken op.
  • Heeft u niet eerder een Tozo-uitkering ontvangen of is de Tozo uitkering drie maanden of langer geleden beëindigd? Dan moet u een volledige nieuwe aanvraag Tozo 4 indienen.

Ga voor meer informatie over de Tozo 4 naar de website van de Rijksoverheid.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u contact opnemen met Marleen Kuiphuis: marleen.kuiphuis@raalte.nl of 0572 - 34 74 54 of met Lieke Deterink: lieke.deterink@raalte.nl of 06 253 924 20.