Tijdelijke isolatielocatie Park Alerdinck

Heeft u een vraag over de tijdelijke isolatielocatie voor met het coronavirus besmette asielzoekers? Bekijk dan onderstaand overzicht met vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met projectleider Vincent Breen, via vincent.breen@raalte.nl

Wat is het COA?

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Ze begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Het COA werkt daarbij nauw samen met andere organisaties.

Waarom wil het COA een tijdelijke isolatielocatie realiseren in de gemeente Raalte?

Het isoleren van asielzoekers is op bestaande asielzoekerscentra lastig te verwezenlijken. De ruimte is te beperkt om mensen in isolatie op te vangen. Op asielzoekerscentra is het gelet op de beperkte leefruimte des te belangrijker om besmettingshaarden te voorkomen en besmette personen zo snel mogelijk te isoleren. Om deze reden zoekt het COA een locatie die als afzonderlijke tijdelijke isolatielocatie dienst kan doen. Park Alerdinck voldoet aan de criteria die het COA stelt aan een dergelijke locatie.

Waarom zegt het college van burgemeester en wethouders ‘ja’ tegen de tijdelijke isolatielocatie?

Veiligheidsregio IJsselland, GGD IJsselland en gemeente Raalte hebben de locatie beoordeeld en geschikt bevonden. Ook is geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisico’s voor de omgeving ontstaan doordat de bewoners afgezonderd blijven van de omgeving. Als gemeente Raalte willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ook op deze manier bijdragen aan het beheersbaar houden van het coronavirus in Nederland.

Hoeveel personen kunnen op de tijdelijke isolatielocatie terecht?

Het is niet zeker of – en in welke mate – de locatie gebruikt gaat worden. Dit hangt van het aantal coronabesmettingen in asielzoekerscentra af. Het maximumaantal bewoners is 110.
 

Wanneer wordt de tijdelijke isolatielocatie gebruikt?

De locatie wordt zo snel mogelijk gereed gemaakt.

Het COA wil de locatie tot in ieder geval juni 2021 kunnen gebruiken als dit nodig is. Mogelijk is daarna verlenging nodig. Dit hangt af van de situatie rond het coronavirus in Nederland.

Waarom is er voor deze locatie gekozen?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt naar locaties waar asielzoekers, die met het coronavirus besmet zijn, tijdelijk geïsoleerd kunnen worden. De eigenaar van Park Alerdinck is bereid gevonden de gebouwen Schaapskooi, Reebok en Jachthuis voor dit doel te verhuren. Dit zijn de achterste gebouwen op het terrein van Park Alerdinck, gezien vanaf de Den Alerdinckweg.

Veiligheidsregio IJsselland, GGD IJsselland en gemeente Raalte hebben de locatie beoordeeld en geschikt bevonden. Ook is geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisico’s voor de omgeving ontstaan doordat de bewoners afgezonderd blijven van de omgeving.

Hoe ziet de tijdelijke isolatielocatie eruit?

De gebouwen en bijbehorende buitenruimte worden met hekken van de rest van het terrein en de omgeving afgescheiden. De bewoners krijgen een eigen kamer. De gebouwen worden ingedeeld in zogenaamde ‘schone’ en ‘besmette’ zones. Bewoners worden voorzien van eten en drinken.

Ruimtegebruik COA isolatielocatie

Kunnen de tijdelijke bewoners vrij in- en uitlopen?

De gebouwen Schaapskooi, Reebok en Jachthuis worden met hekken van de rest van het terrein en de omgeving afgescheiden. Hierdoor kunnen voorbijgangers het terrein niet betreden en de bewoners het terrein niet onbedoeld verlaten. De bewoners worden door het COA opgehaald en teruggebracht van en naar het AZC waar ze normaliter verblijven. Ook is personeel van het COA en 24 uur beveiliging aanwezig.

Is bezoek welkom op de tijdelijke isolatielocatie?

Nee.

Hoelang blijft een bewoner gemiddeld op de tijdelijke isolatielocatie?

De verwachting is dat bewoners gemiddeld twee weken op de locatie verblijven.

Komen gezinsleden van de besmette asielzoeker mee?

De besmette persoon komt in principe alleen. Eventuele gezinsleden gaan in het eigen asielzoekerscentrum in quarantaine. Bij ouders met kinderen wordt per situatie gekeken wat de best passende oplossing is.

Hoe ziet het ziektebeeld eruit van de bewoners?

Dit kan variëren. Te zieke personen worden opgevangen in de reguliere zorg.

Hoe garanderen het COA en de gemeente de leefbaarheid op de locatie?

De gebouwen Schaapskooi, Reebok en Jachthuis worden met hekken van de rest van het terrein en de omgeving afgescheiden. Hierdoor is gewaarborgd dat de in isolatie verblijvende bewoners altijd op het terrein blijven en dat voorbijgangers niet onbedoeld het terrein betreden. Ook is personeel van het COA en 24 uur beveiliging aanwezig. Het COA voorziet bewoners verder in alle dagelijkse levensbehoeften. Ook kan gebruik gemaakt worden van de afgescheiden buitenruimte.