Tijdelijk huisverbod

Het huisverbod kan worden opgelegd als er sprake is van huiselijk geweld of dreiging daarvan. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het kan daarbij gaan om lichamelijk, seksueel geweld en/of psychisch geweld, zoals bedreiging en belaging ('stalking'). Huiselijk geweld kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld kindermishandeling, partner-relatiegeweld en mishandeling of verwaarlozing van ouderen. Wanneer een situatie acuut dreigend is voor slachtoffer(s) kan een pleger van huiselijk geweld een huisverbod worden opgelegd van tien dagen. Tijdens het huisverbod mag een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet meer in. Een pleger mag geen contact opnemen met de partner of de kinderen. De burgemeester is bevoegd om het huisverbod op te leggen. Na tien dagen kan de burgemeester besluiten om het huisverbod te verlengen tot vier weken. Gedurende de duur van het huisverbod wordt voor alle betrokkenen een hulpverleningstraject opgezet.