11 t/m 15 oktober: themaweek Veilig IJsselland

Wat kun je als inwoner zelf doen om je omgeving veilig te houden? Dit is één van de onderwerpen waar aandacht voor is in de Themaweek Veilig IJsselland, die vandaag start. Tot en met 15 oktober besteden gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJsselland, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland en RIEC aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit. De nadruk ligt op veiligheid in het buitengebied en digitale veiligheid. Wil je weten hoe je kunt voorkomen dat je onderneming gehackt wordt? Of wil je als boer criminelen van je erf houden? Volg dan #veiligIJsselland op de sociale media van de IJssellandse overheidsdiensten.

De ‘traditionele’ vormen van criminaliteit nemen af. Maar de digitale criminaliteit neemt al jaren toe. De samenleving digitaliseert en de ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Het plegen van stafbare feiten met behulp van ICT is een groeiend fenomeen. Iedereen kan daar slachtoffer van worden. Preventie en bewustwording draagt bij aan het voorkomen van die misdrijven.

Kwetsbaar buitengebied

Hoe voorkom je dat jouw leegstaande schuur gebruikt wordt door criminelen? Boeren en ondernemers in het buitengebied worden benaderd om hun schuren beschikbaar te stellen voor ondermijnende activiteiten, zoals hennepkweek of een drugslab. Onder valse voorwendselen huren criminelen een schuur en gaan er hennep kweken of starten een drugslaboratorium. Dit kan leiden tot grote schade. Daarnaast draait de verhuurder vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of drugslaboratorium.

Steekwapeninleveractie

Steekwapenbezit onder de jeugd neemt landelijk toe. Een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen ervan. Om het bezit van steekwapens tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, OM en gemeenten een inleveractie. Van 11 t/m 15 oktober kunnen steekwapens anoniem en straffeloos worden ingeleverd bij het politiebureau in Raalte. Meer weten? Kijk op www.dropjeknife.nl of www.raalte.nl/inleveractie-steekwapens.