Tegemoetkoming in inkomsten en salarissen

Eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 (TOGS)

Ondernemers uit sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Dit bedrag is een gift. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. Meer informatie over TOGS: RVO.

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de TOGS wordt opgevolgd door een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Meer informatie over TVL: RVO.

Regeling

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

Aanvragen

U kunt de eenmalige tegemoetkoming aanvragen bij het RVO. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Inkomensondersteuning voor zelfstandigen (Tozo 2)

Zelfstandige ondernemers kunnen een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Deze inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De inkomensondersteuning is een gift en wordt niet teruggevorderd. 

Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. Dat maakte de Rijksoverheid op 20 mei bekend. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met vier maanden verlengd tot eind september. U kunt de regeling aanvragen in de gemeente waar u woonachtig bent. Tozo 2 is vanaf 3 juni aan te vragen bij de gemeente Raalte. 

Regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Voor wie?

De regeling is voor zelfstandige ondernemers, met en zonder personeel.

Aanvragen

U kunt de regeling aanvragen bij de gemeente. Heeft u vragen over de Tozo-regeling, dan kunt u bellen met:

  • Marleen Kuiphuis 0572 - 34 74 54
  • Nicolette Klunder 0572 - 34 74 33

Tegemoetkoming voor werkgevers met omzetverlies (NOW)

Werkgevers die te maken hebben met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten en hangt af van de loonsom en het omzetverlies. Meer informatie: UWV.

NOW 2.0

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Regeling

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Voor wie?

De noodmaatregel is voor werkgevers die drie aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% hebben.

Aanvragen

U kunt de NOW aanvragen bij het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen. Meer informatie: Rijksoverheid.

Voor wie?

In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de RVO.

Financiële steun voor zorgaanbieders

Bepaalde zorgaanbieders kunnen via VECOZO bij zorgverzekeraars een bijdrage aanvragen als ze door de coronacrisis in financiële nood (dreigen te) komen. Het gaat om zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars), die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Meer informatie: Vecozo.

Voor wie?

Zorgaanbieders, zoals tandartsen en fysiotherapeuten.

Aanvragen

U kunt de bijdragen aanvragen bij Vecozo.