default iconTaskforce ondernemersdienstverlening

Twee tot drie keer per jaar komen we met een aantal voorzitters van de ondernemersverenigingen, onze directie en verschillende ambtenaren bij elkaar in de taskforce ondernemersdienstverlening. De taskforce is in 2017 in het leven geroepen om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren, op te halen wat er speelt en met elkaar in contact te blijven.

Er zijn altijd een aantal vaste onderwerpen die op de agenda staan, zoals vergunningverlening en lokaal inkopen. Vanuit de taskforce hebben we dashboards ontwikkeld die inzicht geven in de doorlooptijden en het percentage ingekochte producten en diensten.

Om lokaal inkopen te stimuleren hebben we ons inkoop- een aanbestedingsbeleid aangepast en het bedrijvenregister Raalte ontwikkeld. Ambtenaren kijken bij inkoop en/of aanbestedingen in het bedrijvenregister of er ook lokale bedrijven zijn die de producten en/of diensten kunnen leveren. Dit heeft er mede toe geleid dat het percentage lokale inkopen flink is gestegen. Ondernemers kunnen zich via www.bedrijvenregisterraalte.nl aanmelden voor het bedrijvenregister.

Een ander resultaat van de taskforce is de oprichting van het vergunningenteam. Dit team komt een aantal dagen per week bij elkaar om (bouw)vergunningen te bespreken. Dit bespaart tijd, omdat verschillende disciplines tegelijkertijd naar een vergunning kijken.

Er spelen momenteel ook andere zaken die invloed hebben op de lokale economie, zoals de oorlog in Oekraïne, inflatie en de energiecrisis. Tijdens de overleggen bespreken we de lokale impact en kijken we wat we als gemeente kunnen betekenen.

Loop je als ondernemer ergens tegenaan? Of wil je een agendapunt voor de taskforce inbrengen? Neem contact met ons op of geef het door aan je ondernemersvereniging.

Accountmanager gemeente Raalte

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via