Subsidie aanvragen

Eenmalige subsidie

Eénmalige subsidie

Wat is een éénmalige subsidie

Het college stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke doelen te bereiken of te ondersteunen. Eén van deze subsidievormen wordt eenmalige subsidie genoemd. Een eenmalige subsidie is: een subsidie voor activiteiten of projecten met een eenmalig en / of experimenteel karakter.

Aanvraagformulier éénmalige subsidie

Budgetsubsidie

Budgetsubsidie

Budgetsubsidie

Het college stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke doelen te bereiken of te ondersteunen Eén van deze subsidievormen wordt budgetsubsidie genoemd. Wat is budgetsubsidie? Het is een subsidie op basis van een subsidieovereenkomst, die voor een tijdvak van één of meerdere jaren wordt verleend op grond van producten en prestaties. 

Aanvraagformulier budgetsubsidie

Waarderingssubsidies

Waarderingssubsidie

Wat is een waarderingssubsidie

Waarderingssubsidie is een waarderingsbijdrage van de gemeente voor een activiteit met een terugkerend karakter. Het aanvragen van waarderingssubsidie kan tot 1 september 2020. Hieronder vindt u de aanvraagformulieren. 

Subsidieloket voor vrijwilligers

Subsidieloket

Bent u op zoek naar lokale, regionale, Nederlandse of Europese mogelijkheden voor subsidies? Kijkt u dan eens in het subsidieloket. Via dit loket zoekt u door subsidies van verschillende fondsen, organisaties en overheden.