document iconStille speech protest 2015

Beste aanwezigen,

De schok en verontwaardiging over de terroristische aanslag op Charlie Hebdo die gisteren in Parijs plaatsvond is groot.

Ook wij voelen een grote betrokkenheid bij de slachtoffers, de Parijzenaren, de pers en de politie.

Tegelijkertijd voelen wij ook een grote betrokkenheid bij andere slachtoffers van intolerantie in andere delen van onze wereld, inclusief veel journalisten.

12 doden vanwege satire, 12 doden vanwege diepe intolerantie, twaalf doden......

Charlie Hebdo is een satirisch weekblad dat alleen prenten en strips publiceert. Harde, cynische en kritische cartoons gericht op alle autoriteiten en alle instituten: politici, bedrijfsleven, religies. Geen onderscheid.

Satire en kritiek. Belangrijk voor de democratie, belangrijk voor het scherp houden van allen aan de macht. Essentieel voor onze samenleving.

Deze aanslag is een directe aanval op de journalistieke vrijheid, op de vrijheid van meningsuiting, en dus een directe aanval op onze waarden en onze democratie.

De kracht van deze democratie, de kracht van deze vrijheid, en vooral de kracht van deze waarden, onze waarden, is echter onverwoestbaar.

Geen terreur kan deze kracht breken, geen terreur kan ons verdelen. We laten ons niet uit de tent lokken. Laten ons niet bang maken. We gaan niet denken in wij en zij, of in oorlogstermen. Onze saamhorigheid is te groot, onze solidariteit is te groot. De kracht van onze democratie is te groot.

Ik ben blij dat u hier, in deze Raadszaal, bijeen bent om deze solidariteit te tonen.

In het hart van onze lokale democratie. En met dit stille protest tonen we deze solidariteit en nemen we nadrukkelijk en eensgezind afstand van deze terreur.

Dank daarvoor.

Op zo’n moment van hevige emotie is het goed om aan Art. 1 van de grondwet te memoreren. Het artikel dat ook in onze hal van het Gemeentehuis hangt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Laten we dit artikel ook nu ter harte blijven nemen.

Dank u wel.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via