Start kaveluitgifte nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte

20 juli 2023
Algemeen

De gemeente Raalte start na de zomer met de uitgifte van de eerste kavels in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. Het gaat om 14 kavels voor vrijstaande woningen, 14 kavels voor twee-onder-één-kapwoningen en 10 kavels voor rijwoningen. SallandWonen gaat 24 huurwoningen bouwen.

Wethouder Alexander Kreule: “Ik ben blij dat we nu de eerste kavels uit kunnen geven. Zodra er meer bekend is over het moment waarop het hele terrein bouwrijp is, geven we ook de overige kavels uit.” De gemeente geeft de eerste 38 bouwkavels via loting uit in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat je als koper, eventueel samen met de medebouwers, zelf een aannemer kiest om mee te bouwen.

Hoe gaat de kaveluitgifte?

 • Informatiebijeenkomst
  Op maandag 18 september is er een informatiebijeenkomst over het plan en het uitgifteproces. Geïnteresseerden zijn welkom bij het HOFtheater in Raalte. Aanmelden is verplicht en kan via www.raalte.nl/franciscushof-zuid. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bekeken of er één of meerdere rondes zijn. Het tijdstip volgt na aanmelding via de mail.  
   
 • Inschrijven
  De uitgifte van de 38 kavels (14 vrijstaande woningen, 14 twee-onder-een-kapwoningen en 10 rijwoningen) gaat via loting. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 18 september inschrijven via het inschrijfformulier op de website. Inschrijven kan tot en met 4 oktober 2023.
   
 • Uitgifteavond
  De kaveluitgifte vindt plaats op woensdagavond 11 oktober bij het HOFtheater. Aan de hand van de loting wordt bepaald wie er daadwerkelijk mag bouwen. Diegene die het eerste wordt ingeloot, heeft de eerste keuze voor een kavel.

Over het nieuwbouwplan

Tussen de N35 en het al gerealiseerde deel van Franciscushof ligt het nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. Deze woningbouwlocatie in Raalte bestaat uit vier deelgebieden en biedt ruimte aan totaal 171 woningen. In deze eerste fase geeft gemeente Raalte kavels uit in deelgebieden de Erven en het Eiland.

Voorbereidende werkzaamheden

Het bouwrijp maken van Franciscushof Zuid start na de zomer. Dat houdt in dat bouwstraten, riolering en kabels en leidingen voor elektriciteit, water en internet worden aangelegd. In het najaar worden de eerste bomen en bosschages gekapt, zodat er straks gebouwd kan worden. Voor elke gekapte boom wordt er op een andere plek in het nieuwbouwplan een nieuwe geplant (herplantverplichting). Tussen de N35 en de woningen komt een geluidswal en bijbehorend geluidsscherm. Dit is naar verwachting eind 2024 gereed.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.raalte.nl/franciscushof-zuid.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via