Stappenplan wanneer uw riool verstopt is

waar zit de verstopping

Bel de gemeente (0572) 3477 99 om te controleren of u de enige bent met een verstopping. Misschien hebben meer mensen in de straat problemen met het riool.

graaf ontstoppingspunt op

Graaf eerst het ontstoppingsstuk in uw tuin op ( veelal ligt dit op de erfgrens). Deze zit ongeveer 60-80 cm diep en kunt u zelf opgraven. Mogelijk hebben wij hier ook nog informatie van op een kaart.

Putje leeg? verstopping in uw eigen riool

Open het ontstoppingsstuk. Staat er geen water in? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein en bent u hiervoor zelf verantwoordelijk.

putje vol? verstopping zit in gemeenteriool

Staat er wel water in het putje? Dan zit de verstopping waarschijnlijk in het gemeentelijk riool. Bel opnieuw de gemeente via telefoonnummer (0572) 34 77 99. Wij zorgen ervoor dat de verstopping verholpen wordt.

  • Aan de verstrekte informatie m.b.t. ligging van het ontstoppingsstuk kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Overleg altijd eerst met de gemeente. Wanneer u op eigen initiatief een reinigingsbedrijf inschakelt, zijn de gemaakte kosten voor eigen rekening.