default iconSociaal loket

Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld door een ziekte, ouderdom of een beperking niet meer alles zelf kunt doen. De medewerkers van het Sociaal Loket kijken naar uw vraag en bespreken met u wat mogelijk is om u te helpen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Een van onze medewerkers maakt met u een afspraak voor een gesprek. Dit wordt ook wel keukentafelgesprek genoemd. Uw persoonlijke situatie is ons uitgangspunt. We kijken samen naar wat u zelf kunt doen, wat uw omgeving voor u kan betekenen en welke ondersteuning vanuit de gemeente bij u past.

Het kan zijn dat een algemene voorziening voldoende passend is. Dit zijn bijvoorbeeld een boodschappendienst, maaltijdvoorziening of een ontmoeting in buurtcentrum. Voor een algemene voorziening is geen toestemming van de gemeente nodig. U kunt dit zelf regelen. De website van Regelhulp kan u hierbij helpen. Het keukentafelgesprek kunt u voorbereiden door zelf een persoonlijk plan te maken.

Maatwerkvoorziening

Het kan zijn dat u niet zelf, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen in staat bent om zelfstandig te blijven wonen of mee te doen in de samenleving. Dan is een maatwerkvoorziening voor u misschien een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp (schoonmaak) zijn, begeleiding, dagbesteding, een aanpassing in uw woning of taxivervoer. U kunt op twee manieren gebruik maken van een maatwerkvoorziening, in de vorm van zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). U beslist hierover als de gemeente zorg aan u heeft toegekend.

Meer informatie hierover kunt u lezen op Kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

Eigen bijdrage

Voor de meeste maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Iemand mee naar het gesprek?

Kan niemand uit uw eigen omgeving mee naar het keukentafelgesprek? Of hebt u behoefte aan iemand die meedenkt? Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen u dan mogelijk helpen. Een cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij het gesprek en bij het maken van een persoonlijk plan. Dit is gratis. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij MEE Samen of bij Stichting Vriendendiensten. U mag ook én een cliëntondersteuner én iemand uit uw eigen omgeving meenemen.

Contact

Contactgegevens sociaal loket

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via