Snoeiwerkzaamheden

De komende tijd snoeien medewerkers van de gemeente Raalte bomen in de bebouwd kom. Met behulp van onze (gele) zelfrijdende hoogwerker wordt aan alle bomen per wijk onderhoud gepleegd.

Het doel van deze aanpak is het behoud van de vitaliteit van de bomen en de leefbaarheid in de wijk. Klachten over ernstige overlast worden, als dat kan, meteen meegenomen. Het kan ook zijn dat inwoners op een andere manier overlast van bomen ervaren, denk aan schaduw in de tuin, vallende bladeren etc. Van al deze klachten kan melding gemaakt worden via de website van de gemeente Raalte, https://www.raalte.nl/groen. Medewerkers van de gemeente kijken dan samen met de inwoners wat de mogelijkheden zijn.

Gezond bomenbestand

In 2015 is de gemeente in de kern Heino gestart met deze zogenaamde wijkgerichte snoei-aanpak. Deze nieuwe aanpak moet er toe leiden dat het bomenbestand van de gemeente Raalte in goede conditie blijft. Alle bomen in de betreffende wijk worden tegelijk gesnoeid. In de komende jaren komen op deze manier de bomen in alle wijken en kernen aan de beurt.

Buitengebied

In het buitengebied van de gemeente zal een aannemer in opdracht van de gemeente de bomen snoeien. De bomen langs verschillende wegen rond Heeten en Nieuw-Heeten staan de komende periode op de planning.

Planning voor binnen de bebouwde kom.

Op de site van de gemeente Raalte staat de planning van het snoeien in de gemeente Raalte. Inwoners kunnen zo zien wanneer hun wijk aan de beurt is. Gevaarlijke situaties zoals zieke bomen, bomen die om dreigen om te vallen en dergelijke, worden uiteraard zo snel mogelijk aangepakt. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. De komende tijd snoeien medewerkers van de gemeente Raalte bomen in de bebouwde kom van Luttenberg, daarna gaan we naar Mariënheem, Nieuw-Heeten, Heeten en Broekland.