Snoeiwerkzaamheden

Binnen de bebouwde kom snoeien we wijkgericht. Met behulp van onze (gele) zelfrijdende hoogwerkers onderhouden onze medewerkers de bomen per wijk.

Met deze aanpak zorgen we ervoor dat het bomenbestand van onze gemeente in goede conditie blijft. Alle bomen in de betreffende wijk worden tegelijk gesnoeid. Verspreid over een aantal jaren komen alle wijken en kernen aan de beurt. Tijdens de snoeiwerkzaamheden controleren we de boom op veiligheid voor de omgeving. Klachten over ernstige overlast nemen we, als dat kan, meteen mee.

Binnen de bebouwde kom

Op dit moment is onze bomenploeg in de kern Heeten aan het werk. Daarna volgen de kernen Broekland, Laag-Zuthem en Lierderholthuis.

Liederholthuis is de laatste kern in de snoeironde. Na de zomervakantie beginnen we met een nieuwe snoeironde in Heino.

Buitengebied

In het buitengebied snoeit een aannemer, in opdracht van de gemeente Raalte, de bomen. Het buitengebied is verdeeld in deelgebieden. Alle deelgebieden komen verspreid over aantal jaren aan de beurt.

Momenteel wordt er gesnoeid in het buitengebied van Heeten en Nieuw-Heeten. Een gedeelte is vorig jaar al gesnoeid, de rest volgt dit jaar.

Overlast

Het kan zijn dat u op een andere manier, dan waar de veiligheid in het geding is, overlast van bomen ervaart. Denk bijvoorbeeld aan schaduw in de tuin, vallende bladeren, etc. U kunt hiervan een melding maken via www.raalte.nl/groen.

Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn. Als de veiligheid van de omgeving niet in het geding is, nemen we de melding mee met de reguliere snoeironde.