Snoeiwerkzaamheden

Binnen de bebouwde kom

Met behulp van onze (gele) zelfrijdende hoogwerker onderhouden onze medewerkers per wijk alle gemeentelijke bomen. In 3 à 4 jaar tijd komen alle circa 8.000 bomen in de gemeente aan de beurt. Op dit moment is onze bomenploeg in Raalte aan het werk, daarna volgt Mariënheem (2021).

Voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden worden de bomen gecontroleerd op veiligheid en snoeibehoefte. Klachten over ernstige overlast nemen we, als dat kan, meteen mee. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat het bomenbestand van onze gemeente in goede conditie blijft en kunnen we voldoen aan onze wettelijke zorgplicht. Alle bomen in de betreffende wijk worden tegelijk gesnoeid.

Buitengebied

In het buitengebied snoeit een aannemer, in opdracht van de gemeente Raalte, de bomen. Het buitengebied is verdeeld in 3 deelgebieden. Alle deelgebieden komen verspreid over aantal jaren aan de beurt.

Momenteel wordt er gesnoeid in het buitengebied van Heeten en Nieuw-Heeten. Volgend jaar staat het deelgebied ‘midden’ op de planning. Ruim gezegd gaat het om het buitengebied rond Broekland, Raalte, Mariënheem en Luttenberg.

Overlast

Het kan zijn dat u op een andere manier, dan waar de veiligheid in het geding is, overlast van bomen ervaart. Denk aan overhangende takken ver over de erfgrens, of takken die de woning raken. U kunt een melding van overlast maken via www.raalte.nl/groen. Natuurlijke overlast, zoals schaduw in de tuin, vallende bladeren, bloesem, vruchten, verstaan we hier niet onder.

Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn. Als de veiligheid van de omgeving niet in het geding is, nemen we de melding mee met de reguliere snoeironde.