bloemen

Snoeihout verbranden in november en december

Eénmalige stookontheffing voor het verbranden van snoeihout

Slechts bij hoge uitzondering wordt er een ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied. Zoveel mogelijk pas je één van onderstaande manieren toe om het snoeihout de verwijderen.

 • Het snoeihout ter plekke versnipperen en verwerken;
 • Het snoeihout op rillen leggen;
 • Het snoeihout verbranden met energieopwekking;
 • Het snoeihout kun je gratis aanbieden bij het milieu-brengstation van de ROVA , of bij Jansen Wijhe in Wijhe;
 • Het snoeihout op laten halen via de snipperroute in maart of december;
 • Het snoeihout verbranden met Pasen. Je kunt een stookontheffing paasvuur aanvragen voor 1e en 2e Paasdag.

Kun je het snoeihout niet verwerken of verwijderen zoals hierboven aangegeven? Dan kun je een éénmalige stookontheffing aanvragen.

Waaraan moet de aanvraag voor een éénmalige stookontheffing voldoen

 • Vraag een éénmalige stookontheffing aan bij het College van Burgemeester en wethouder via het aanvraag eenmalige stookvergunning (geen-paasvuur)
 • Geef op het formulier aan waarom je geen gebruik kunt maken van de bovenstaande mogelijkheden;
 • Je mag alleen in november en december branden;
 • Je mag alleen takken- en snoeihout en oogstafval van eigen erf verbranden;
 • Je mag niet binnen de bebouwde kom branden;
 • Je mag geen takken- en snoeihout en oogstafval naar het buitgebied verplaatsen om daar te verbranden;
 • De houtstapel mag niet meer zijn dan 6m3;
 • Binnen 25 meter van het brandstapel mogen zich geen opstallen, openbare weg, erftoegangswegen B en hoogspanningsmasten bevinden;
 • De minimale afstand tot bomen, houtwallen, bosschages, bos, heide en andere houtopstanden is 50 m.

Kosten

Het aanvragen van een éénmalige stookontheffing kost € 324,00( tarief 2022).

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via