Selectie partijen biedprocedure

Er komen vijf marktpartijen in aanmerking voor het doen van een bieding. Om te komen tot vijf marktpartijen wordt de volgende procedure gehanteerd:

 1. Publicatie op de website van de gemeente Raalte.
 2. Geïnteresseerden kunnen zich eenmaal aanmelden tot 29-06-2022, 17.00 uur.
 3. Marktpartijen die voldoen aan de eisen voor een referentieproject komen op de longlist.
 4. Door middel van een loting door een notaris wordt de longlist ingekort naar een shortlist van vijf marktpartijen:
  • Drie lokale marktpartijen (van binnen gemeentegrenzen),
  • Twee niet lokale marktpartijen (van buiten gemeentegrenzen)
  • Tevens worden alle partijen in een ranking geloot om zodat bij uitval van een partij direct duidelijk is welke partij de volgende op de lijst is. Zo ontstaat een ranking voor lokale partijen en een ranking voor niet lokale partijen.
  • De loting zal plaats vinden op het gemeentehuis en is openbaar toegankelijk. De loting vindt plaats op 05-07-2022 om 10.00 uur.
  • De uitslag van de loting wordt op 06-07-2022 op deze website gepubliceerd.
 5. De vijf geselecteerde marktpartijen zullen hun financiële geschiktheid moeten aantonen voordat ze op de shortlist komen te staan. Bij het niet kunnen aantonen van de financiële geschiktheid zal de eerstvolgende partij van de ranking worden geselecteerd voor de shortlist.
 6. De vijf partijen op de shortlist krijgen bevestiging van hun selectie op de shortlist.
 7. De vijf geselecteerde marktpartijen brengen een bieding uit conform de eisen van de biedprocedure. De beoordeling wordt uitgevoerd conform de biedprocedure waarna aan de partij met de beste bieding de grond wordt verkocht.