Schoolsport

We stimuleren graag schoolsportactiviteiten voor basisschoolleerlingen. Per schoolsporttoernooi is een bedrag beschikbaar voor de organisatie. Naast dit bedrag wordt de volledige huur van de gemeentelijke accommodatie vergoed.

Dit zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie:

  • De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen (stichtingen/ verenigingen) die schoolsporttoernooien organiseren (schoolsportraden, sportverenigingen of overige organisaties die schoolsport stimuleren).
  • De organisatorische kosten als EHBO, consumpties, bekers en medailles worden niet vergoed.

Lever het aanvraagformulier bij voorkeur 13 weken en uiterlijk tenminste 8 weken vóór aanvang van de activiteit. Formulieren die minder dan 8 weken voor de activiteit binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Aanvraagformulier subsidie schoolsportexterne-link-icoon

Belangrijk bij het aanvragen van de subsidie:

  • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
  • Pak het IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
  • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.externe-link-icoon

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Farzana Taraporewalla. Bel naar 0572-347799 of mail naar farzana.taraporewalla@raalte.nl.