leisure iconSchoolsport

De gemeente Raalte stimuleert graag schoolsportactiviteiten voor basisschoolleerlingen. Per schoolsporttoernooi is een bedrag beschikbaar voor de organisatie. Naast dit bedrag wordt de volledige huur van de gemeentelijke accommodatie vergoed.

Dit zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie:

  • De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen (stichtingen/ verenigingen) die vooraf bepaalde schoolsporttoernooien organiseren (schoolsportraden, sportverenigingen of overige organisaties die schoolsport stimuleren).
  • De organisatorische kosten als EHBO, consumpties, bekers en medailles worden niet vergoed.

Lever dit formulier 13 weken voor aanvang van het schoolsporttoernooi bij ons aan. Formulieren die 7 weken of minder voor het toernooi bij ons binnen zijn, nemen wij niet in behandeling.

Let bij het aanvragen van de subsidie op onderstaande punten:

  • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
  • Pak het IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
  • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Farzana Taraporewalla. Je kunt bellen naar 0572-347799 of mailen naar farzana.taraporewalla@raalte.nl