Scholen in de gemeente

In de gemeente Raalte zijn 17 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs, voor kinderen die andere onderwijsbehoeften of meer ondersteuning nodig hebben, 1 middelbare school en 1 school voor middelbaar beroepsonderwijs.

Scholen in onze gemeente

Heb je een vraag over ondersteuning bij opvoeden en opgroeien of over leerplicht?

Neem dan contact op:

  • Krijg je nog geen ondersteuning? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ga naar www.cjgraalte.nlexterne-link-icoon of bel naar 0572 – 347470.
  • Heb je een vraag over jeugdhulp die je krijgt via de gemeente? Neem dan contact op met team Jeugd. Stuur een mail naar jeugd@raalte.nl of bel naar 0572 -347799.
  • Heb je een vraag over onderwijs of leerplicht? Stuur een mail naar leerplicht@raalte.nl of bel naar 0572-347799.