Samenstelling college van B&W

Burgemeester Martijn Dadema

Portefeuille

 • Veiligheid en Handhaving
 • Bestuur en Dienstverlening
 • Communicatie
 • Overheidsparticipatie

Hoofd- en nevenfuncties

 • Burgemeester gemeente Raalte ( bezoldigd)
 • Voorzitter Referendumcommissie Zwolle (onbezoldigd)
 • Voorzitter VNG Overijssel (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Overijsselse Ombudsman (onbezoldigd)
 • Voorzitter Tafel Bereikbaarheid, Regio Zwolle (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland ( onbezoldigd)
 • Lid Bestuurscollege Oost-Nederland (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep Veiligheidsstrategie Eenheid Oost (onbezoldigd)
 • Portefeuillehouder Ondermijning/OMGs (districts- en eenheidsniveau) en RCIV (district)(onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Regio Zwolle (onbezoldigd)
 • Lid Landelijke Scoutingcommissie GroenLinks (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Oxfam Novib (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht NMO (onbezoldigd met vacatiegeld van € 100,00 per vergadering (6xpj)
 • Lid Regiegroep Regio Zwolle (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep RIEC (onbezoldigd)

Toespraken burgemeester

Wethouder Wout Wagenmans

Politieke partij: Gemeentebelangen

1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingsvergunningen
 • Plattelandsontwikkeling
 • Grondbeleid
 • Woon- en werkomgeving
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Volkshuisvesting
 • Vastgoedbeheer

:1e Aanspreekpunt voor:

 • Omgevingsvisie
 • Knooppunt Raalte
 • Maatregelen N35
 • Lelystad Airport
 • Verkabeling hoogspanningslijnen

Contactwethouder voor

 • Raalte
 • Mariënheem

Hoofd- en nevenfuncties

 • Wethouder gemeente Raalte (bezoldigd)
 • Veehandelaar (bezoldigd)
 • Beëdigd taxateur in levend vee (bezoldigd)
 • Organisatie Mid-wintercross Heeten ( onbezoldigd)
 • Lid bestuur Centraal Bureau Slachtveediensten (onbezoldigd)

Wethouder Jacques van Loevezijn

Politieke partij: CDA

2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Recreatie en toerisme
 • Evenementen
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Integraal beheer openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Participatiewet

1e Aanspreekpunt voor

 • Stichting Werk Raalte
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Human Capital Agenda

Contactwethouder voor

 • Nieuw-Heeten
 • Lierderholthuis

Hoofd- en nevenfuncties

 • Wethouder gemeente Raalte (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Werk Raalte (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Wethoudersvereniging (onbezoldigd)

Wethouder Frank Niens 

Politieke partij: Gemeentebelangen

3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Financiën
 • Onderwijshuisvesting
 • Milieu en duurzaamheid
 • Cultuur

1e Aanspreekpunt voor

 • Digitale transitie
 • Energietransitie

Contactwethouder voor

 • Luttenberg

Hoofd- en nevenfuncties

 • Wethouder gemeente Raalte ( bezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Werk Raalte (onbezoldigd)

Wethouder Dennis Melenhorst

Politieke partij: VVD

4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Economie
 • Sport
 • Agro & Food
 • Regionale Economische agenda
 • Mobiliteit & verkeer
 • Inkoop en aanbesteding

1e Aanspreekpunt voor

 • Citymarketing/ branding
 • Centrumontwikkeling
 • Verkeersagenda

Contactwethouder voor

 • Heino
 • Laag Zuthem

Hoofd- en nevenfuncties

 • Wethouder gemeente Raalte (bezoldigd)
 • Lid Regiegroep Regio Zwolle (namens de Overijsselse gemeenten), vanaf medio 2020 (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurgroep Werkgeversaanpak Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle (onbezoldigd)
 • Lid (plaatsvervangend) Economic Board Regio Zwolle (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Raalter Uitdaging (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Mobiliteit West-Overijssel (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurgroep Economische Agenda Raalte (onbezoldigd)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie regio Zwolle (onbezoldigd)

Wethouder Gerria Toeter

Politieke partij: CDA

5e locoburgemeester

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Welzijn
 • Raalte Gezond
 • Minimabeleid
 • Schulddienstverlening

1e Aanspreekpunt voor

 • Transformatie Sociaal Domein

Contactwethouder voor

 • Broekland
 • Heeten

Hoofd- en nevenfuncties

 • Wethouder gemeente Raalte (bezoldigd)
 • Raad van Toezicht Lekker in je vel (onbezoldigd)
 • Raad van Advies Moedige Dialoog (onbezoldigd met vacatievergoeding van € 75,00 per vergadering (4 x per jaar))
 • Lid van Dagelijks Bestuur GGD IJsselland (onbezoldigd)
 • Lid van Algemeen Bestuur Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (onbezoldigd)
 • Lid van Algemeen Bestuur Veilig Thuis (onbezoldigd)
 • Lid van Algemeen Bestuur regionaal samenwerkingsverband Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Lochem en Zutphen (onbezoldigd)

Gemeentesecretaris Karin Cornelissen

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en tevens algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie

Hoofd- en nevenfuncties

 • Gemeentesecretaris gemeente Raalte (bezoldigd)
 • Lid RvC Ons Huis Enschede (bezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur VGS (onbezoldigd)