Samen zorgen we voor meer groen in de buurt: Gemeente Raalte sluit aan bij Steenbreek

20 maart 2023
Algemeen

Gemeente Raalte heeft zich aangesloten bij de landelijke Stichting Steenbreek. Samen met Steenbreek en de inwoners gaat de gemeente de strijd aan met verstening in de gemeente. Zo zorgen ze voor minder tegels en vervangen dit door groen. Een groene omgeving betekent een gezonder leven, meer ruimte voor natuur en een betere omgang met de veranderingen in het klimaat.  

Stichting Steenbreek biedt ondersteuning bij het vergroenen van onze gemeente en de acties die hierbij horen. Denk hierbij aan acties zoals de ‘Tegel eruit, plant erin’ in de Wilgensingel, geveltuintjes aanleggen en de tegel-ophaalservice van 2022. Binnen deze samenwerkingen zetten beide partijen zich volop in om de gemeente klimaatadaptief in te richten en te vergroenen.   

Wethouder Ben Nijboer: ''De gemeente Raalte is een groene gemeente. Daar zijn we trots op! Om deze prachtige omgeving te versterken, hebben we bij het dagelijkse beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte veel aandacht voor groen, water, dieren en het klimaat. Ook werken we graag samen met onze inwoners. En dat is ook absoluut nodig. In onze gemeente is 61% van de grond binnen de bebouwde kom van inwoners of bedrijven. Alleen sámen kunnen we een verschil maken.’’ 

Ook Raalte verandert 

Ook de leefomgeving in gemeente Raalte verandert merkbaar. Steeds vaker hebben we te maken met hevige hoosbuien of lange periodes van droogte. Daarnaast leidt langdurige hitte bij veel inwoners tot gezondheidsklachten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de verstening slecht is voor de gezondheid van mens, dier en natuur. De gemeente Raalte gaat samen met Stichting Steenbreek op verschillende manieren aandacht besteden aan deze onderwerpen en inwoners en ondernemers oproepen om in actie te komen.  

Benieuwd naar hoe jij kan helpen? Kijk dan op www.raalte.nl/klimaatsubsidie en Steenbreek.nl 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via