Ruimte voor ontplooiing

De gemeente Raalte is een moderne werkgever die vele mogelijkheden biedt om uw talenten verder te ontwikkelen. Daarbij gaan wij ervan uit dat u de regisseur bent van uw eigen loopbaan. Misschien dat de gemeente daarom één van de meest favoriete werkgevers in de omgeving is? De gemeente Raalte heeft de ruimte voor ontplooiing vergroot door zich aan te sluiten bij de Talentenregio ( bestaande uit 15 regiogemeenten).

Opleidingsmogelijkheden

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontplooien en dat kennis zich door de organisatie verspreidt. Daarom hebben we een gemeente-breed opleidingsprogramma voor alle medewerkers. Dit opleidingsprogramma stellen we samen op basis van de afspraken die leidinggevenden met hun medewerkers maken. Basis voor de afspraken zijn de beleidscyclus van de gemeente (deze stuurt de inhoud) en de generieke functiebeschrijving (bepalend voor uw rol). We verbinden organisatiedoelstellingen en cultuurwaarden met benodigde competenties. Waar nodig faciliteren we medewerkers om competenties verder te ontwikkelen.

Regisseur van uw eigen loopbaan

In de jaarlijkse gesprekkencyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek) kijkt de leidinggevende met u naar uw functioneren, de behoefte aan opleiding of training en naar eventuele doorgroeiwensen en -mogelijkheden. Raalte stimuleert u in uw ontwikkeling; meestal wordt dat vastgelegd in de gesprekkencyclus en soms in een afzonderlijk persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In de gesprekkencyclus of het POP worden afspraken vastgelegd over uw loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden. Ook hebt u na elke periode van vijf jaar recht op loopbaanadvies bij een interne of externe deskundige. Verder willen we mobiliteit zoveel mogelijk bevorderen. Doordat we met 15 omliggende gemeenten een samenwerkingsverband zijn aangegaan, zijn de mogelijkheden voor interne doorstroom vergroot.

Stage

Wilt u de gemeente leren kennen? De gemeente Raalte zoekt elk jaar nieuwe talenten om stage te lopen. Er zijn veel mogelijkheden, zoals technische stages, groenstages, administratieve stages, onderzoekstages en projectstages. Het gevraagde opleidingsniveau is zeer divers, variërend van VMBO tot WO.