Rond-de-tafelgesprek 8 februari 2024

Raadzaal
08 februari 2024
Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Actualisatie inkoop- een aanbestedingsbeleid 
  • Vervolg verduurzaming en herinrichting gemeentehuis
  • Beleid biodiversiteit 

Op de agenda vind je soms hamerstukken en vaak bespreekstukken. Wat is hierin het verschil? Hamerstukken zijn voorstellen die zonder dat erover gesproken wordt richting de raadsvergadering gaan. Een bespreekstuk is een voorstel waarbij eerst debat plaats vindt voordat het naar de raadsvergadering gaat.

Ben je geïnteresseerd in één van de onderwerpen. Kijk dan naar de mogelijkheden op meepraten.

Voor vragen kun je mailen naar griffie@raalte.nl of bellen naar 0572-347 770.