Rond-de-tafelgesprek

Datum 
20 mei 2021 - 20:30

Aansluitend aan de raadsvergadering is er op donderdag 20 mei een rond-de-tafelgesprek. Op de agenda staat het volgende onderwerp:

  • Initiatiefvoorstel fractie Burger Belangen over een referendumverordening (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei 12.00 uur via griffie@raalte.nl. Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.