Rond-de-tafelgesprek

Datum 
02 december 2021 - 19:30

Op donderdag 2 december 2021 is er een rond-de-tafelgesprek.

Het gesprek begint om 19:30 uur in vergaderzaal de Gunne in het gemeentehuis. Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 ( hamerstuk)
  • Aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn (hamerstuk)
  • Bestemmingsplan Herenbrinkweg 4 Lierderholthuis (hamerstuk)
  • Bestemmingsplan Heino, woningbouwlocatie Molenweg (bespreekstuk)
  • Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort (bespreekstuk)
  • Evaluatie Erven in Beweging (bespreekstuk)

De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te beluisteren via https://raalte.notubiz.nl/live.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 02 december 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Heb je nog vragen? Dan kun je mailen naar griffie@raalte.nl of bellen naar 0572 347 770.