Rond-de-tafelgesprek

Datum 
08 april 2021 - 19:30

Op donderdag 8 april is er om 19:30 uur een rond-de-tafelgesprek. Op de agenda staat het volgende onderwerp:

  • Tijdelijke uitbreiding De Linderte Noord (bespreekstuk)

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 april 12.00 uur via griffie@raalte.nl. Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.