Rond-de-tafelgesprek

Datum 
10 juni 2021 - 19:30

Op donderdag 10 juni 2021 is er een rond-de-tafelgesprek.

Het rond-de-tafelgesprek begint om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek. 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • kadernota (bespreekstuk)
  • RES ( Regionale Energiestrategie), definitieve vaststelling ( bespreekstuk)
  • Bijpraten stand van zaken warmtevisie Informatief)

Meepraten

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.