Rond-de-tafelgesprek 28 mei 2020

Datum 
28 mei 2020 - 19:45

Aansluitend aan de raadsvergadering is er een rond-de-tafelgesprek.

De onderwerpen van deze avond zijn:

  • Startnotitie Warmterevisie Raalte (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
  • Zonnepark Kanaaldijk Zuid (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

In de agenda vindt u meer informatie. 

Als gevolg van de coronamaatregelen vindt het rond-de-tafelgesprek plaats zonder publiek. De vergadering is te volgen via een livestream.

Meespreken op de traditionele manier (aanschuiven aan tafel) is daarom nu niet mogelijk. Als u wilt inspreken, kunt u uw bijdrage (ook graag telefoonnummer vermelden) uiterlijk 27 mei 12.00 uur mailen naar griffie@raalte.nl.

De griffie zorgt ervoor dat uw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.