Rond-de-tafelgesprek 24 september 2020

Op donderdag 24 september zijn er twee rond-de-tafelgesprekken. Deze beginnen beiden om 19:30 uur.

Rond-de-tafelgesprek in vergaderzaal de Gunne

Onderwerpen die op de agenda staan:

  • Brief van college over wensen en bedenkingen lening Enexis
  • Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 37, omgeving Nieuwe Lemelerveldseweg 11
  • Aanpassing APV en intrekken Brandbeveiligingsverordening 2012
  • Technische informatie over afwegingskader inrichting voetgangersoversteekplaatsen
  • Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Rond-de-tafelgesprek in de raadzaal

Onderwerpen die op de agenda staan:

  • Verordening domein sociaal gemeente Raalte
  • Beleidsplan sociaal domein 2020-2024

Ben je geïnteresseerd in één van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, neem dan contact op met griffie@raalte.nl of bel naar (0572) 347 770.