Rond-de-tafelgesprek 21 maart 2019 over normenkader sociaal domein

opstelling raadzaal
Datum 
21 maart 2019 - 20:00

Op donderdag 21 maart 2019 is er een rond-de-tafelgesprek. Het gesprek begint om 20:00 uur in vergaderruimte Schoonheten.

U kunt als inwoner of andere belanghebbenden tijdens rond-de-tafelgesprekken meepraten over geagendeerde onderwerpen. Bij de rond-de-tafelgesprek zijn vertegenwoordigers van de poliktieke partijen aanwezig.

Wilt u het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dan kunt u dit uiterlijk donderdag 21 maart tot 12:00 uur aangeven bij de griffie via griffie@raalte.nl.