Technisch beraad en rond-de-tafelgesprek 17 oktober 2019

Datum 
17 oktober 2019 - 18:30

Op donderdagavond 17 oktober 2019 is er een technisch beraad over de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Aansluitend aan het technisch beraad is er om 19.30 een rond-de-tafelgesprek. Het technisch beraad en het rond-de-tafelgesprek is in vergaderruimte de Gunne in het gemeentehuis.

De onderwerpen van het rond-de-tafelgesprek:

  • Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023
  • Belastingverordeningen
  • Economische agenda

In de agenda vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

Vier werkdagen na het rond-de-tafelgesprek kunt u de vergadering terugluisteren.

De rond-de-tafelgesprekken zijn voor inwoners dé gelegenheid om met raadsleden in gesprek te gaan. Op deze manier kun u uw mening kenbaar maken. Wilt u meepraten?

Op de dag van het rond-de-tafelgesprek kunt u tot 12.00 uur aan de griffie doorgeven waarover u wilt meepraten of kunt u het onderwerp doorgeven waarover u wilt praten. Mail naar griffie@raalte.nl of bel 0572 347 770. Wilt u alvast een document/presentatie onder de aandacht brengen van de raadsleden, mail dat dan naar de griffie.