Rond-de-tafelgesprek

Datum 
29 oktober 2020 - 20:00

Op donderdag 29 oktober is er aansluitend aan de raadsvergadering een rond-de-tafelgesprek. Deze zal net als de raadsvergadering digitaal gehouden worden.

De onderwerpen die op de agenda staan zijn:

  • Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 (bespreekstuk)
  • Belastingverordeningen 2021 (bespreekstuk)

Meespreken is door de coronamaatregelen niet mogelijk. Als je wilt inspreken, kun je jouw bijdrage uiterlijk 29 oktober 12.00 uur mailen naar griffie@raalte.nl. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Je kunt het rond-de-tafelgesprek via de stream live volgen.