Rond-de-tafelgesprek

Datum 
14 januari 2021 - 19:30

Op donderdag 14 januari 2021 is er om 19:30 uur een rond-de-tafelgesprek. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Rekenkameronderzoek leefbaarheid kleine kernen (bespreekstuk)
  • De Nieuwe Strunk (bespreekstuk)
  • Bijstelling komgrens Laag Zuthem ten gunste van de herinrichting van de Kolkweg (hamerstuk)

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 december 2020 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.