Roalter geld, dat telt

Subsidie-aanpak in Raalte

Vijf miljoen. Hoe zou jij dat verdelen? Elk jaar is er vanuit de gemeente Raalte dit bedrag beschikbaar om ervoor te zorgen dat er prachtige dingen gebeuren. Van een muziekvereniging tot bibliotheek, van sport tot welzijnswerk en van theater tot zorg: op allerlei vlakken ondersteunen we organisaties en initiatieven die er toe doen. Samen met allerlei partijen uit de gemeente Raalte hebben we verkend wat er in onze subsidie-aanpak beter, flexibeler en gemakkelijker kan. Want de maatschappij verandert snel en we willen met onze subsidies aansluiting houden bij wat organisaties en inwoners van ons verwachten.

Verkenningsfase

Met ruim honderd mensen gingen we in oktober 2019 in gesprek, om te verkennen welke kansen en mogelijkheden er gezien worden voor subsidies in de toekomst. Hoe kan het beter in de subsidie-aanpak? Wat kunnen we doen om het proces te vereenvoudigen? Hoe maken we onze regels flexibeler? En welke out-of-the-box kansen zien we nog meer? Dat leidde tot 22 uitgewerkte punten, met verbeteringen en ideeën voor de subsidie-aanpak binnen de gemeente Raalte. 

Op 4 november 2019 vroegen we deelnemers welke van deze 22 punten zij het meest belangrijk vinden. Dit leidde tot zes punten; waar volgens de deelnemers in ieder geval mee aan de slag moet worden gegaan. Benieuwd naar de uitkomsten van de Verkenning? Deze lees je in PDFhet magazine Roalter geld, dat telt.

Deze input wordt begin 2020 met de gemeenteraad besproken. Daarna werken we dit verder uit in concrete voorstellen en uitwerkingen.

Het proces is dus nog lang niet klaar, maar we hebben een mooie start gemaakt!

Contact

Heb je nog vragen over het proces of de uitwerkingen? Neem dan contact met ons op via gelddattelt@raalte.nl of met Esther van der Storm via 06-48566952.