Reizen met kinderen

Beschrijving

Als je met kinderen naar het buitenland reist, hebben zij een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Het maakt niet uit hoe oud het kind is.

Heb je een andere achternaam dan het kind? En ga je alleen met het kind op reis? Bij de grens controleert de Koninklijke Marechaussee of je de ouder of de gezaghouder bent. Reis je binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen)? Dan is er geen grenscontrole.

Er zijn landen die om een verklaring vragen waarin staat dat je echt de ouder of gezaghouder bent. Vraag dit na bij de ambassade of het consulaat van het land waar je heen reist. Deze verklaring kan bijvoorbeeld een afschrift van de geboorteakte zijn. Maar met een internationaal uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kun je dat ook aantonen.

Reist jouw kind met iemand anders, bijvoorbeeld met een familielid, naar het buitenland? Let dan op dat er landen zijn die een toestemmingsverklaring van de ouders vragen. Controleer dit bij de ambassade of het consulaat van het land waar jouw kind naartoe reist.

Contact

Kijk voor een lijst van ambassades en consulaten in Nederland op de website van de Rijksoverheid.

Vraag je een nieuw reisdocument aan voor jezelf? En heb je niet dezelfde achternaam als het kind en partner? Je kunt er dan voor kiezen de naam van je echtgenoot of geregistreerd partner in het document op te laten opnemen. Dit kan zorgen voor een snellere grenscontrole.