Registreren van een levenloos kindje geboren voor 4 februari 2019

Vanaf 4 februari 2019 kunt u uw levenloos geboren kindje laten bijschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). U kunt altijd een verzoek voor registratie van uw levenloos geboren kind doen. Deze registratie is niet verplicht.

Het verzoek kunt u als ouder indienen in uw eigen gemeente.

U kunt hiervoor een afspraak maken.

U neemt mee

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het verzoek tot opnemen kind op persoonslijst.
  • de akte van levenloos geboren kind of een akte van geboorte die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand. Heeft u deze niet dan kunnen wij die voor u opvragen bij de betreffende gemeente. Is er nooit een akte opgemaakt, dan kunt u deze alsnog laten opmaken bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kindje is geboren.
  • uw trouw- of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt

Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen

Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan. Wenst u persoonlijk langs te komen om het schriftelijke verzoek in te dienen, dan kunt u contact opnemen met het cluster burgerzaken. Het is niet van belang wanneer het kind is geboren. Het verzoek mag een kind betreffen dat jaren geleden is geboren. Op het moment van de geboorte van het kind moet de verzoekende ouder wel ingezetene zijn geweest.

In de volgende gevallen is registratie van uw levenloos geboren kind niet mogelijk:

  • U woonde op het moment van de geboorte niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP
  • U heeft sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in de BRP waarop de registratie kan worden bijgeschreven.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wilt u het schriftelijke verzoek liever persoonlijk doen, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 0572-347799 of via burgerzaken@raalte.nl