Regionaal Bureau Zelfstandigen

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voert voor de gemeente Raalte uit het

  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • je ontvangt een werkloosheidsuitkering en bent van plan om een eigen bedrijf/beroep te starten;
  • jouw bedrijf bestaat al minstens 1,5 jaar en je bent in de (tijdelijke) financiële problemen gekomen;
  • je bent een oudere zelfstandige (55 jaar en ouder) en bent van plan om jouw bedrijf/beroep te beëindigen
  • je bent een oudere zelfstandige en je wilt het bedrijf voortzetten, maar je hebt niet meer voldoende inkomsten.

Meer (contact)informatie kun je vinden op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigenexterne-link-icoon.