Regels parkeren gehandicaptenparkeerplaats

Regels voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats

  • Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. Omdat u hier maximaal 3 uur mag staan, moet u een parkeerschijf gebruiken.
  • In de blauwe zône mag u onbeperkt parkeren.