Raalte steunt inwoners met energietoeslag

19 oktober 2023
Algemeen

De gemeente Raalte ondersteunt ook deze winter inwoners bij het betalen van de energierekening. Inwoners die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen een energietoeslag van de gemeente. Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, ontvangt een grote groep inwoners de toeslag automatisch. Het gaat afhankelijk van het inkomen om een bedrag van €300 of €800.

Wethouder Gerria Toeter: "Ook dit jaar is de energietoeslag een belangrijk middel om te zorgen dat inwoners rond kunnen komen in onze gemeente. Daarom kiezen we er voor deze toeslag actief te verstrekken aan inwoners die er volgens onze beoordeling recht op hebben.”

Hoogte van de energietoeslag

Omdat de gemeente Raalte uit het budget van 2023 al € 500 energietoeslag heeft uitgekeerd aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, blijft er voor deze ronde en voor deze groep nog een bedrag van € 800 over. Voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, keren wij nog een bedrag uit van € 300.

Speciale regeling voor studenten

Voor studenten die geen financiële steun van hun ouders kunnen krijgen om de hogere energiekosten te betalen, is er een aparte regeling. Studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, evenals studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen, ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vanaf januari 2024.

Meer informatie

Inwoners die de toeslag niet automatisch ontvangen, kunnen later dit najaar een aanvraag indienen via www.raalte.nl/eenmalige-energietoeslag. Op deze pagina vindt u ook de informatie over andere financiële hulp vanuit de gemeente.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via