Raalte start locatieonderzoek voor nieuwbouw Bernadetteschool Heeten

23 februari 2023
Algemeen

De gemeente Raalte start een locatieonderzoek voor de nieuwbouw van de Bernadetteschool in Heeten. Doel van het onderzoek is om uiteindelijk tot een breed gedragen locatie voor een toekomstbestendige voorziening voor basisonderwijs in het dorp te komen.
 

Wethouder Breun Breunissen: “De Bernadetteschool is op dit moment gevestigd in een sterk verouderd pand. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van ons eigen huisvestingsbeleid voor onderwijs. Daarom is gekozen voor nieuwbouw.”

Een van de kaders die is meegegeven bij het vinden van de nieuwe locatie, is dat het schoolterrein op een reële afstand van het sportterrein in Heeten moet liggen. Hiermee wordt geprobeerd om sport, bewegen, kinderopvang en onderwijs bij elkaar in de buurt aan te kunnen bieden.

Wensen Mijnplein en inwoners Heeten

Ook wordt bij het locatieonderzoek rekening gehouden met de wensen van onderwijsorganisatie Mijnplein. Daarnaast wordt input die Plaatselijk Belang heeft verzameld, tijdens een inloopavond aan het begin van dit jaar, meegenomen. Ook wordt ook de verwachte toekomstige woningbouw meegenomen in het onderzoek.

Tijdens het locatieonderzoek, wordt het projectplan voor de nieuwe basisschool in Heeten verder uitgewerkt.

De uitkomsten van het locatieonderzoek worden in het najaar van 2023 verwacht. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maakt het college van B&W een voorstel waarover de gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via