Raalte sportief en gezond

De gemeente Raalte wil voor haar inwoners een sportief en gezonde leefstijl aanbieden. Lekker in je vel zowel fysiek als mentaal zorgt voor een gezonde leefstijl. De gemeente ondersteunt activiteiten die hieraan bijdragen via de subsidie Gemeente Raalte Sportief en Gezond.

Wanneer komt een activiteit in aanmerking voor subsidie?

De activiteiten die via subsidie worden ondersteund zijn:

Projecten die vallen binnen het uitvoeringsprogramma van:

  • Raalte Gezond
  • Preventieakkoord
  • Roalter sportakkoord
  • Tweejaarlijkse verkiezing voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het programma gemeente Raalte ‘Sportief en gezond’.
Hoe vraag ik subsidie aan?

Aanvragen voor projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. De gemeente en de werkgroep aanvragen beoordeelt viermaal per jaar de aanvragen, namelijk in maart, juni, september en december. Aanvragen die worden ingediend voor de eerste dag van één van deze maanden worden nog beoordeeld in de vergadering van die maand. Nadat advies is uitgebracht, krijgt het college van burgemeester en wethouders een beslistermijn van 8 weken.

Heb je bijvoorbeeld een aanvraag ingediend tussen 1 december en 1 maart? Dan krijg je de subsidie maximaal 8 weken na de vergadering in maart, nadat hierover advies aan het college is uitgebracht.

Is het jaarlijkse subsidieplafond bereikt? Dan wordt de aanvraag afgewezen.

De subsidieontvanger brengt na afronding van haar activiteit binnen 13 weken een verslag uit bij het college van burgemeester en wethouders. Dit verslag bestaat uit een beschrijf hoe de subsidieontvanger wat de activiteit heeft opgeleverd en hoe dit te stimuleren via een spin-off bij andere partijen in de sectoren Sport, zorg en onderwijs door het beschikbaar stellen van de opgedane kennis aan de hand van bijvoorbeeld hand-outs, werkplannen en/of presentaties. En afsluitend uit een korte inhoudelijke als financiële evaluatie.

Aanvraagformulier subsidie Raalte Sportief en Gezond

Let op het volgende bij het aanvragen van de subsidie:

  • Voeg een activiteitenplan, projectbegroting en dekkingsplan toe bij de aanvraag.
  • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
  • Pak het IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
  • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid
Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Hulya Savas (hulya.savas@raalte.nl / 0572 347 799)