CJG Raalte

Raalte ondersteunt jongeren na Coronatijd

21 juli 2022
Algemeen

De impact van het coronavirus op het leven van kinderen en jongeren is groot. Ook in de gemeente Raalte. Daarom zet de gemeente Raalte in op het geven van ondersteuning aan jongeren op sociaal en mentaal vlak. Het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvangt een bijdrage van € 109.000,- uit de Coronamiddelen van het Rijk om deze ondersteuning te bieden.  

Wethouder Gerria Toeter:  “We zien dat de coronamaatregelen impact hebben op jongeren in de gemeente Raalte.  We zien niet alleen somberheid en stress onder de jongeren, maar we zien ook dat jongeren door het vele thuis zijn worstelen met hoe zij zich in een groep gedragen.  We hebben hier als gemeente aandacht voor. Daarom gaat het CJG een bijdrage leveren.” 

Hoe gaat het met jongeren? 

Als gevolg van de coronamaatregelen ziet het CJG dat er meer jongeren aangemeld worden met mentale klachten, zoals somberheid, angst, stress, eenzaamheid of sociale vragen. Ook vanuit het onderwijs worden deze klachten meer gezien en valt het op dat jongeren moeite hebben met het vinden van hun plek binnen een groep of school. 

Aansluiten bij de vragen die jongeren hebben  

Het CJG gaat met de ontvangen middelen aansluiten bij de vragen die jongeren hebben. Zo wordt er ingezet op het normaliseren: het is normaal dat je dit ervaart. Ook wordt er ingezet op het laagdrempelig overbrengen van informatie.  

Het afgelopen jaar is er een lessenreeks op het Carmel College Salland aangeboden gericht op het herkennen van emoties, bewustwording van veranderingen in de puberteit, stress en ontspanning en elkaar leren kennen. Deze lessen worden op dit moment geëvalueerd en het doel is om deze lessen volgend jaar aan alle brugklassen aan te bieden.   

Kennis en expertise vergroten 

Naast de directe aanpak voor jongeren zet het CJG ook in op het vergroten van de kennis en expertise en het versterken van samenwerkingsrelaties. Professionals uit het onderwijs, huisartsen, praktijkondersteuners, jongerenwerkers en andere hulpverleners die om een gezin heen staan, hebben een belangrijke signalerende rol. Specifieke aandacht is er voor interculturele communicatie. 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via