Raalte Werkt!

Raalte maakt werk van werk

22 september 2022
Algemeen

De gemeenteraad stelde dit jaar de visie op werk, re-integratie en participatie vast. Deze visie is nu vertaald in een concreet uitvoeringsplan. In dit plan stelt het college de ambitie aan de gemeenteraad voor om voor iedere inwoner de best passende plek te vinden, met een focus op statushouders, jongeren en de beschutte werkplekken.

Vanuit de Participatiewet ondersteunt de gemeente Raalte inwoners die niet in staat zijn om op eigen kracht een passende baan te vinden. In de praktijk gaat het hierbij met name om inwoners die vanuit de gemeente een bijstandsuitkering ontvangen. 453 inwoners van de gemeente Raalte ontvangen een uitkering op basis van de participatiewet

Wethouder Gerria Toeter: “Werk is meer dan een inkomen. Het betekent contact met anderen, van betekenis zijn, je talenten benutten en (economisch) je steentje bijdragen aan de samenleving. Werk is ook meer dan een reguliere betaalde baan, het kan beschut werk, of vrijwilligerswerk zijn. Met dit uitvoeringplan laten we zien waar we komend jaar op inzetten.”

Voor iedereen de best passende plek

De gemeente Raalte gaat in 2023 voor een passende plek voor iedereen die een uitkering ontvangt. Met de volgende speerpunten:

  • Alle statushouders hebben een passende plek.

Dat kan zijn een inburgeringstraject, een traject gericht op werk, een traject gericht op taalverhoging of een traject gericht op maatschappelijke participatie.

  • Geen jongere zit op de bank

Voor jongeren met een ontheffing wordt gekeken naar de best passende plek.  Jongeren tot 27 worden teruggeleid naar school als zij nog geen startkwalificatie hebben of zij hebben werk.  

  • We bieden iedere inwoner voor wie dit het best passend is een beschutte werkplek, ongeacht de taakstelling

Inwoners met een indicatie komen niet langer op de wachtlijst. Zij krijgen een voortraject aangeboden om te bekijken welke werkplek het beste bij de kandidaat past. En vervolgens een dienstverband. Dit dienstverband kan zijn bij de Productie of bij een reguliere werkgever.

  • Iedereen heeft een plan

Naast de extra focus op de prioritaire doelgroepen heeft iedere inwoner met een bijstandsuitkering een plan van aanpak voor re-integratie en een vaste werkconsulent.