Raalte geeft ruimte aan evenementen

17 november 2022
Algemeen

De gemeente Raalte is een echte evenementengemeente. De kracht van al deze evenementen is dat ze door en voor inwoners georganiseerd worden. Het college van B&W stelt voor aan de gemeenteraad om evenementenorganisatoren de ruimte te geven en waar nodig te ondersteunen en stimuleren met uitstekende dienstverlening.

Burgemeester Martijn Dadema: “Inwoners uit de gemeente Raalte zijn in staat om een fantastisch en zeer gewaardeerd aanbod aan evenementen neer te zetten. De gemeente Raalte geeft hen de ruimte en waar nodig de ondersteuning om te doen waar onze samenleving goed in is: het leven vieren!”

Raalte bevestigt en bekrachtigt

Dat de gemeente Raalte een echte evenementengemeente is, daar zijn inwoners en bezoekers het over eens. We gaan door met hetgeen dat goed gaat en we leggen een aantal accentverschillen naar de toekomst, waarmee we ruimte geven aan evenementen. De kern van het voorgestelde beleid:

  • We blijven ruimte geven aan evenementen en stimuleren vernieuwing en innovatie.
  • We verlenen uitstekende gemeentelijke dienstverlening, ondersteuning en samenwerking.
  • We garanderen leefbaarheid, veiligheid en economische waarde.
  • We stimuleren duurzame en toegankelijke evenementen.

Het leven vieren

Inwoners, ondernemers en verenigingen uit de gemeente Raalte hebben de wil om elkaar te ontmoeten, het goed te hebben samen en het leven te vieren.  Die gemeenschapszin uit zich in de gemeente in een enorm aanbod aan evenementen georganiseerd met enorme vrijwillige inzet. Evenementen leveren niet alleen verbinding en vermaak op. Ook economisch gezien zijn evenementen belangrijk voor verenigingen en stichtingen.  

Het voorgestelde beleid is tot stand gekomen met inbreng van inwoners, ondernemers, omwonenden van evenementen en natuurlijk organisatoren van evenementen.

Vervolg

Praat mee tijdens het Rond-de-tafelgesprek van de gemeenteraad op 1 december 2022. Op 8 december 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de evenementenvisie. Ga naar www.raalte.nl/vergaderkalender voor meer informatie.

Bekijk hier de voorgestelde visie