default iconRaalte geeft boeren duidelijkheid over combinatie Rood-voor-Rood en landelijke beëindigingsregeling

Veel boeren twijfelen over deelname aan de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (LBV). Wie deelneemt is verplicht stallen te slopen, terwijl daar geen sloopvergoeding tegenover staat. Raalte wil veehouders over de streep trekken door hen duidelijkheid te geven over de mogelijkheid om die sloopkosten te financieren met het gemeentelijke Rood-voor-Rood-beleid. Een gesprek over dit besluit met wethouder Ben Nijboer, strategisch beleidsadviseur buitengebied Leonie van Dam en ruimtecoach Dennis Witteveen van de gemeente.

De landelijke overheid moedigt boeren aan om hun bedrijf vrijwillig te beëindigen, zodat de uitstoot van stikstof in Nederland wordt teruggedrongen. Vooralsnog loopt het echter niet storm met het aantal aanmeldingen. Wethouder Ben Nijboer: “Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten we dat er in onze gemeente op dit moment slechts enkele formele aanvragen voor de regeling zijn. Uit ambtelijke keukentafelgesprekken is ons gebleken dat meer agrariërs willen meedoen, maar dat zij duidelijkheid nodig hebben om een besluit te nemen.”

Aanvullende beleidsregels

“Een vraag die we de laatste tijd vaker krijgen is of de LBV of LBV-plus-regeling gecombineerd mag worden met het Rood-voor-Rood-beleid van de gemeente. Daarom hebben we nu een beleidsregel opgesteld, als aanvulling op het beleid Erven in Beweging 2023. We hopen dat boeren op basis van deze regels de knoop kunnen doorhakken. Zo dragen we er gezamenlijk aan bij dat activiteiten rondom vergunningverlening van PAS-melders, bouw en infrastructuur weer worden toegestaan. Nederland zo snel mogelijk van het slot af, dat is onze doelstelling.”

Niet voor piekbelasters

“De nieuwe regels staan toe dat een veehouder kan deelnemen aan de LBV én de gemeentelijke Rood-voor-Rood-regeling”, vertelt Dennis Witteveen. Deze combinatie is alleen mogelijk om sloopkosten te kunnen compenseren van de stallen die zij verplicht moeten slopen. We hebben het hierbij niet over de zogenoemde piekbelasters. Zij kunnen zich namelijk inschrijven voor de LBV-plus en die regeling voorziet wél in een vergoeding van de sloopkosten. Boeren die geen piekbelaster zijn maar wel willen stoppen met hun veebedrijf en deelnemen aan de LBV, moeten ook verplicht slopen, maar krijgen geen sloopvergoeding.”

Bouwkavel

Met het Rood-voor-Rood-beleid kunnen boeren in aanmerking komen voor een bouwkavel, op basis van het aantal vierkante meters aan gesloopte schuren. Met de opbrengst van de bouwkavel kunnen ze vervolgens de sloopkosten van de stallen financieren. Dennis: “We gaan daarbij uit van een standaardbedrag van 45 euro per vierkante meter. Dat is hetzelfde bedrag als de LBV-plus biedt aan sloopvergoeding bij de piekbelasters.”

Geen verdienmodel

Leonie van Dam vult aan: “Deze mogelijke combinatie van regelingen is nadrukkelijk geen verdienmodel voor stoppende boeren. De sloopvergoeding wordt afgezet tegen de waarde van de kavel die met Rood-voor-Rood wordt verkregen. Het uitgangspunt is dat kosten en baten met elkaar in balans zijn en op 0 uitkomen. Als er een positief saldo is, moet de ondernemer dit bedrag investeren in bijvoorbeeld een landschapsfonds of natuurwaarden die de kwaliteit van de omgeving bevorderen. Dit is belangrijk want anders zouden financiële vergoedingen voor een individuele agrariër heel hoog kunnen uitpakken. Dat zou niet uit te leggen zijn aan agrariërs die niet voor de landelijke regelingen in aanmerking komen.”

Afwegingen

Ze vervolgt: “De nieuwe beleidsregels zijn voortgekomen na zorgvuldige afwegingen van de voors en tegens. Als gemeente vinden we het belangrijk dat er ruimte beschikbaar blijft voor de boeren die verder willen met hun bedrijf. Veel woningen in het buitengebied kunnen hiervoor belemmeringen geven. Ook is de Rood-voor-Rood-regeling bedoeld om leegstaande stallen uit het landschap te verwijderen, niet om een impuls te geven aan woningbouw in het buitengebied. We hebben dus een afweging gemaakt om het stoppen via de LBV wel aantrekkelijker te maken, maar niet veel meer woningen in het buitengebied toe te staan dan bij ons bestaande Rood-voor-rood-beleid mogelijk is. Door boeren duidelijkheid te geven over wat wel en niet kan, helpen we hen bij het maken van een weloverwogen keuze om al dan niet te stoppen met hun bedrijf.”

Besluit gemeenteraad

Boeren die in aanmerking willen komen voor de beëindigingsregeling, moeten zich uiterlijk 1 december van dit jaar aanmelden bij de RVO.

De gemeenteraad neemt op 21 december een besluit over het combineren van de LBV met het Rood-voor-Rood-beleid. Boeren die in aanmerking willen komen voor de beëindigingsregeling, moeten zich uiterlijk 1 december van dit jaar aanmelden bij de RVO.  Daarna beoordeelt RVO de aanmeldingen op basis van effectiviteit qua stikstof afname. Binnen 6 maanden krijgen boeren bericht van RVO of zij in aanmerking komen voor de LBV-vergoeding. De boeren hebben dan 6 maanden de tijd om definitief te besluiten of ze meedoen aan de regeling of niet. Dennis: “Veehouders en hun adviseurs die meer informatie willen over de combinatie van het Rood-voor-Rood-beleid en de LBV sta ik graag te woord. Ze kunnen met mij contact opnemen via het algemene nummer van de gemeente Raalte: 0572-347799.”