Raadsvergadering 7 december

Raadzaal
07 december 2023
Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Vaststellen enkele verordeningen ter voorbereiding op inwerkingtreding van de omgevingswet
  • Vaststellen onderzoeksrapport Rekenkamer commissie 'Digitale weerbaarheid in gemeente Raalte'
  • Vaststellen nota speelbeleid en beheerplan spelen ‘Buiten bewegen, beleven, spelen en ontmoeten’
  • Vaststellen wijziging verordening sociaal domein
  • Vaststellen beleidsplan 'rondkomen met je inkomen'

Je kunt de raadsvergadering via de livestream volgen. 

Voor vragen kun je contact opnemen met de griffie via griffie@raalte.nl of telefoonnummer 0572 347 770.