Raadsvergadering 25 januari 2024

Raadzaal
25 januari 2024
Agenda

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen en andere onderwerpen. Op de agenda staan de volgende agendapunten:

  • Bestemmingsplan De Flierefluiter
  • Controle- en financiële verordening, normenkader en nota afschrijvingen
  • Motie vreemd aan de orde van de dag over betaalbare woningen van Gemeentebelangen

Hamerstukken zijn voorstellen die worden vastgesteld zonder er over te spreken. Bespreekstukken zijn voorstellen die eerst besproken worden voordat ze worden vastgesteld.

Wil je de raadsvergadering volgen? Dat kan via de livestream.

Vragen? Stuur een mail naar griffie@raalte.nl of bel 0572 347 770.